Изабери језик:
Тема броја

САДРЖАJ

ЕНЕРГЕТСКА ТРАНЗИЦИЈА У ИНОВАТИВНИМ ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА У СРБИЈИ И РЕГИОНУ – ИЗАЗОВИ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ И ДЕМЕТРОПОЛИЗАЦИЈЕ

Сажетак

Република Србија, као држава са статусом кандидата за чланство у Европској унији, отворила је 15. и 27. преговарачко поглавље (која се баве енергетиком и заштитом животне средине) крајем 2021. године. На путу успешног затварања поменутих поглавља, Србија може да се ослони на искуства суседних земаља чланица ЕУ; превасходно Хрватске, Мађарске и Румуније. Стога примарни циљ овог рада јесте спровођење компаративне анализе политка енергетске транзиције примењених у тим државама, док се – ради испуњења секундарног циља – уједно тежи и разматрању начина путем којих би се ове политике могле применити у самој Србији, превасходно посредством прекограничне међуопштинске сарадње са поменутим земљама. У том погледу, рад се концентрише на bottom-up политике енергетске транзиције, пошто скорија истраживања (која се баве прекограничном сарадњом у области енергетске транзиције и екологије) указују на потребу за јачањем међуопштинске кооперације, односно на потребу за већом децентрализацијом и деметрополизацијом. Како би се наведени циљеви остварили, користи се интердисциплинарни приступ, који изискује ослањање на методологију правних, политичких и економских наука. Са једне стране, SWOT анализи су подвргнуте локалне политике енергетске транзиције имплементиране у суседним чланицама ЕУ, док су, са друге стране, критички размотрени како потенцијални модели размене искустава међу локалним самоуправама, тако и могући начини прекограничне међуопштинске сарадње на заједничким пројектима. Резултати указују на то да су потенцијали прекограничне међуопштинске сарадње у виду остваривања циљева из области енергетске транзиције и заштите животне средине велики, али неискоришћени. Препреку у том погледу представља централизовани државни апарат Републике Србије и појединих суседних чланица ЕУ, док румунски пример може послужити као путоказ за превазилажење датог проблема.

кључне речи:

Референце

  Енергологија. 2023. „Европска комисија шаље Хрватску, Мађарску и Португал пред Суд

  правде ЕУ. Energologija.com. 5. jun 2023. https://energologija.com/evropska-komisija-salje-hrvatsku-madjarsku-i-portugal-pred-sud-pravde-eu/.

  Портал ЕУ у Србији. 2022. „Наставак прекограничне сарадње Србије и Мађарске“.

  Europa.rs. 12. jun 2023. https://europa.rs/nastavak-prekogranicne-saradnje-srbije-i-madjarske/.

  ALEA. 2023. “List of Active Projects”. Fadarene.org. June 12. 2023.

  https://fedarene.org/projects/.

  Armstrong, John. 2021. The Future of Energy: The 2021 Guide to the Energy Transition –

  Renewable Rnergy, Rnergy Technology, Sustainability, Hydrogen and More, London: Energy Technology Publishing.

  Duić, Dunja, i Uroš Ćemalović, prir. 2022. Zakonodavstvo zaštite okoliša i održivi ekonomski

  razvoj u EU, Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera – Pravni fakultet Osijek.

  Hafner, Manfred, and Simone Tagliapietra. 2020. The Geopolitics of the Global Energy

  Transition, Berlin: Springer.

  Heffron, Raphael. 2021. Achieving a Just Transition to a Low-Carbon Economy, Basingstoke:

  Palgrave Macmillan.

  IEA. 2022. “Hungary 2022 Energy Policy Review”. International Energy Agency. June 5, 2023

  https://iea.blob.core.windows.net/assets/9f137e48-13e4-4aab-b13a-dcc90adf7e38/ Hungary2022.pdf.

  Iwińska, Katarzyna, and Xymena Bukowska, eds. 2022. Gender and Energy Transition: Case

  Studies from the Upper Silesia Coal-Mining Region, Berlin: Springer.

  Milat, Andrea, ed. 2019. “Climate and Energy Transition in the Balkans”. Udruženje za

  medijsku demokraciju i transform Europe. 12. maj 2023. https://rosalux.rs/rosa-publications/climate-and-energy-transition-in-the-balkans/&gt.

  Newell, Peter. 2021. Power Shift: The Global Political Economy of Energy Transitions,

  Cambridge: Cambridge University Press.

  Our World in Data. 2022. “Net Energy Imports”. Ourworldindata.org. 14. jun 2023.

  https://ourworldindata.org/grapher/net-electricity-imports.

  Patkós, Csaba, et al. 2019. “Climate and Energy Governance Perspectives from a Municipal

  Point of View in Hungary”, Climate 7(8): 1-18.

  Šimić, Ivan, et al. 2021. Vodič za razvoj i provedbu projekata obnovljivih izvora energije u

  Hrvatskoj. Zagreb: Obnovljivi izvori energije Hrvatske.

  Voluntary National Reviews. 2023. “Romania”. UN.org. June 15. 2023.

  https://hlpf.un.org/countries/romania/voluntary-national-reviews-2023.

  Weijnen, Margot, Zofia Lukszo and Samira Farahani, eds. 2021, Shaping an Inclusive Energy

  Transition, Berlin: Springer.

АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 1/2023 1/2023 УДК 620.9(497.11) 39-62