Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ И ДИЛЕМЕ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

ЕНЕРГЕТСКА БЕЗБЕДНОСТ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Сажетак

Предмет рада је свеобухватно сагледавање нивоа енергетске безбедности АП Косова и Метохије, имајући у виду све специфичности и проблеме присутне у јужној српској покрајини, а пре свега дијаметрално супротне ставове Србије и Привремених институција самоуправе у Приштини (ПИС) о статусу КиМ. Такође, предмет рада је и идентификовање свих позитивних али и евентуалних негативних аспеката енергетске безбедности КиМ на укупну енергетску безбедност Србије. У првом делу рада појмовно се одређује енергетска безбедност, као специфичан феномен социјалне и политичке екологије, односно специфичан феномен модерног друштва, који полако али сигурно добија примат над другим темама и појавама присутним у савременим међународним односима. Други део рада бави се стањем у енергетском сектору на КиМ, и у њему се настоји пружити валидна и објективна слика капацитета и укупних енергетских потенцијала покрајине, са нагласком на њен север (као део КиМ који је инфраструктурно инкорпориран у енергетски систем централне Србије), у циљу процене нивоа енергетске безбедности и севера КиМ, али и простора КиМ јужно од реке Ибар, те утицаја тако идентификованог стања на укупан ниво енергетске безбедности Србије.

кључне речи:

Референце

  1. Арежина Вера, Проблеми мерења еколошке безбедности, МСТ Гајић, Београд, 2010.
  2. Енергија за развој, Извештај о хуманом развоју Косова за 2007, UNDP Kosovo, Приштина, 2007.
  3. Кенеди Пол, Припрема за 21. век, НИУ Службени лист, Београд, 1997.
  4. Кугић Верица, Енергетска безбедност Србије после 2000. године, мастер рад, Факултет политичких наука у Београду, Београд, 2013.
  5. Надић Дарко, Огледи из политичке екологије, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд, 2012.
  6. Нацрт енергетске стратегије Републике Косово 2016-2025, Министарство економског развоја Косова, Приштина, 2016.
  7. Рамоне Игњацио, Геополитика хаоса, Институт за геополитичке студије, Београд, 1998.
  8. Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025, са пројекцијама до 2030, Службени гласник РС, бр. 101/2015.
  9. Salem Harriet, Kosovo plaća visoku cijenu nedostatka sigurnosnih izvora energije, Internet, http://www.info-ks.net/clanak.php?id=37517, 19/01/2017.
  10. Winzer Kristian, Conceptualizing Energy Security, University of Cambridge, Еlectricity Policy, Research Group, 2011.
  11. Yergin Daniel, „Ensuring Energy Security“, Foreign Affairs, Volume 85, No. 2.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2017 УДК 620.9(497.115) 209-224