Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

EKU­ME­NI­ZAM I TO­LE­RAN­CI­JA

Sažetak

Raskol u hrišćanstvu desio se 1054. godine, i hrišćanstvo se podelilo na Istočno (pravoslavno) i Zapadno (katoličko). Na zapadu se javlja Rim kao centar katoličke crkve, dok na istoku jača uticaj Ruske pravoslavne crkve. Podsetimo se, polaganjem bule, isključenjem protiv patrijarha Mihaila Kerularija, koji je 16. jula 1054. godine na presto Svete Sofije u Carigradu stavio kardinal Humert u ime pape Lava IX, umrlog tri meseca ranije, hrišćanstvo je i zvanično podeljeno na istočno i zapadno. Treći milenijum pripada ekumenizmu, izmirenju crkvenih različitosti i ponovnom stvaranju zajedničke vere, kakva je postojala pre velikog raskola. Hrišćanske crkve se danas bolje poznaju nego ikada poslednjih vekova, brojne napetosti su popustile, ali ne i nestale. Svi vode dijalog sa svima. Rimokatolici kontaktiraju sve više i sve bolje sa pravoslavnim crkvama, anglikancima, i pored nemih krucijalnih spoticanja. Pravoslavni teolozi vode teološki dijalog sa većinom crkava. Ali, jedinstvo nije na vidiku.

Ključne reči:

Reference

  1. Биговић Радован, Црква у савременом свету, Службени гласник, Београд, 2010.
  2. Биговић Радован, Православна теологија екуменизма, Хришћански културни центар, Београд, 2010.
  3. Биговић Радован, Религија и политика, сајт Б92, Архива, 2004. Датотека, Религија и политика.
  4. Божовић Ратко, „Дијалог-геометрија говора“ Савезно министарство националних и етничких заједница, Толеранција-сусрет разлика, Чигоја, Београд, 2002.
  5. Шмеман Александар, Историјски пут православља, АТОС, Цетиње, 1994.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2017 УДК 27-675 357-367
ç