Изабери језик:
Тема броја

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ГЛОБАЛИЗАМ- НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ

ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКА УСЛОВЉЕНОСТ ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКОГ ПОРЕТКА

Сажетак

У раду указујемо на међузависност економских структура и политичких институција, везаних за либерално-демократску државу. Уочљиво је да је функционисање политичких институција у оквиру либерално-демократског поретка на Западу условљено одговарајућим степеном друштвеног богатства, образовним степеном становништва, као и одсуством центрифугалних друштвених сила које би могле довести у питање сам опстанак државе. Државе које су посегнуле за увођењем западњачких модела и институција, превиђајући ове чињенице, платиле су цену. Главни регулатор, нерв привредног и друштвеног живота, јесте новац. Либерална држава изнашла је механизме, од поделе власти до независности судова, који ће онемогућити имаоца политичке моћи да прибави и економску моћ. Нема механизма који би деловали у супротном правцу, који би спречио финансијску олигархију да путем новца преузме и политичку моћ у држави, подређујући је својим интересима. Дајемо историјску ретроспективу и савремене тенденције везане за однос политичке и економске моћи.

кључне речи:

Референце

  • Бауер, Ото, (б.г) Ото Бауер, Грађанска демократија, Београд, Ослобођење А. Д.
  • Bobio, Norberto, (1995) Norberto Bobio, Liberalizam i demokratija, Beograd, Zavod za   udžbenike i nastavna sredstva.
  • Brodel, Fernan, (2007) Fernan Brodel, Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV do XVIII veka. Strukture svakodnevice: moguće i nemoguće, Knj. 1, Beograd: Službeni list SRJ, Novi Sad: STYLOS.
  • Вујић, Михаило, (1896) Михаило В. Вујић, Начела народне економије, књига друга, Београд, Државна штампарија Краљевине Србије.
  • Данилевски, Николај, (1994) Николај Ј. Данилевски, Русија и Европа, Београд, Службени лист СРЈ, 1994.
  • Diverže, Moris, (1980) Maurice Duverger, Janus, Dva lica zapada, Загреб, Globus.
  • Diverže, Moris, (1966) Moris Diverže, Uvod u politiku, Београд, Савремена администрација.
  • Diverže, Moris, (1968) Moris Diverže, Demokratija bez naroda, Београд, Рад.
  • Зиновјев, Александар, (1999) Александар Зиновјев, Велика прекретница, Београд, Наш дом.
  • Зиновјев, Александар, (2002) Александар Зиновјев, Запад: феномен западњаштва, Београд, Наш дом.
  • Левнизон, Рихард-Морус, (1934) Рихард Левинзон-Морус, Новац у политици, Београд, Космос.
  • Мирковић, Мијо, (1938) Мијо Мирковић, Развој економске мисли у XIX веку, Београд, Геца Кон.
  • Панарин, Александар, (2007) Александар С. Панарин, Савремени рат као борба богатих против сиромашних, Београд, Нова Европа: Evro Giunti.
  • Фергусон, Најл (2012) Најл Фергусон, Моћ новца: новац и моћ у савременом свету 1700–2000, Београд, Службени гласник.
  • Фире, Франсоа, (1990) Фарнсоа Фире, О Француској револуцији, Сремски Карловци, Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
  • Hejvdud, Endru, (2004) Endru, Hejvdud, Politika, Beograd, Clio.
Национални интерес 3/2021 3/2021 УДК 330.831:321.7 33-52