Tema broja

ISTORIJSKE TEME

EKONOMSKA I DRUŠTVENA OSNOVA STARE SRPSKE DRŽAVNOSTI

Sažetak

Istorijski razvoj svakog društva u najtešnjoj vezi je s njegovom ekonomskom osnovom, jer politička moć direktno proizilazi iz ekonomske snage. Ekonomska istorija osvetlila je drevna društva, dala jedan novi ugao posmatranja i razumevanja njihovog uzdizanja i opadanja. Iz takve perspektive moguće je i sagledavanje srpskog srednjovekovnog društva – države Nemanjića. Srpska srednjovekovna kultura razvila se u okrilju vizantijske kulture, najviše kulture srednjeg veka. Vizantijski kulturni obrazac vidljiv je u organizaciji države, društvenoj strukturi, političkoj ideologiji, književnosti, pravnim spomenicima onoga vremena. Po zadužbinama koje su nam ostavili Nemanjići, vidi se da su raspolagali značajnim bogatstvom. Ukazujemo na poreklo tog bogatstva, kao i osnov sticanja. Bogatstvo još uvek nije kapital, a da li će to postati zavisi od toga da li će biti upotrebljeno za podsticaj privredne delatnosti i tehnološke inovacije u proizvodnji. Na tom planu nije bilo velikog uspeha, kako zbog odnosa prema radu, još više zbog prepuštanja trgovačke delatnosti strancima. Usled toga što je novac oticao prema domicilu tih trgovaca, ponajviše u Dubrovnik i Veneciju, nije došlo do razvoja gradskih središta u samoj Srbiji. A bez gradova nema pojačane privredne aktivnosti ni u poljoprivredi, zanatske ili industrijske proizvodnje pogotovu. Jasno je da pojam industrija, kada se govori o srednjem veku, treba shvatiti uslovno.

Ključne reči:

Reference

  • Vučo, Nikola. 1970. Ekonomska istorija sveta, od industrijske revolucije do Drugog svetskog rata, Београд, Савремена администрација.
  • Вучо, Никола. 1955. Привредна историја Србије, Београд, Научна књига.
  • Lendis, Dejvid. 2004. Dejvid Lendis, Bogatstvo i siromaštvo nacija, Београд, Stubovi kulture.
  • Гњатовић, Драгана.(1998. Добри и зли динари: функције новца и новчани систем средњовековне Србије, Београд, Југословенски преглед.
  • Калаи, Бењамин. 1882. Историја српскога народа, Београд, „Петар Ћурчић“.
  • Камерон, Рондо: Нил, Лари. 2011. Кратка економска историја света: од палеолитског доба до данас, Београд, Службени гласник.
  • Kenedi, Pol. 2003. Uspon i pad velikih sila, ekonomska promena i ratovanje od 1500. do 2000, Подгорица: Београд, ЦИД – Службени лист СРЈ.
  • Михаљчић, Раде. 2015. О старом српском праву, Београд, Српска књижевна задруга.
  • Николић, Андра. 1873. Економско стање Србије у XIV веку, Београд, Државна штампарија.
  • Првовенчани, Стефан. 1999. Житије светог Симеона, Београд, Српска књижевна задруга.
  • Станојевић, Станоје. 2010. „О српској култури у средњем веку“, Из наше прошлости, књ. 1, Београд, Етхос.
  • Трифуновић, Ђорђе. 1994. Стара српска књижевност, Београд, „Филип Вишњић“.
  • Ћирковић, Сима. 2005. Срби у средњем веку, Београд, Идеа.
PERIODIKA Politička revija 4/2020 4/2020 УДК 321+338(497.11)(091) 315-332
ç