Изабери језик:
Тема броја

ИСТОРИЈСКЕ ТЕМЕ

ЕКОНОМСКА И ДРУШТВЕНА ОСНОВА СТАРЕ СРПСКЕ ДРЖАВНОСТИ

Сажетак

Историјски развој сваког друштва у најтешњој вези је с његовом економском основом, јер политичка моћ директно произилази из економске снаге. Економска историја осветлила је древна друштва, дала један нови угао посматрања и разумевања њиховог уздизања и опадања. Из такве перспективе могуће је и сагледавање српског средњовековног друштва – државе Немањића. Српска средњовековна култура развила се у окриљу византијске културе, највише културе средњег века. Византијски културни образац видљив је у организацији државе, друштвеној структури, политичкој идеологији, књижевности, правним споменицима онога времена. По задужбинама које су нам оставили Немањићи, види се да су располагали значајним богатством. Указујемо на порекло тог богатства, као и основ стицања. Богатство још увек није капитал, а да ли ће то постати зависи од тога да ли ће бити употребљено за подстицај привредне делатности и технолошке иновације у производњи. На том плану није било великог успеха, како због односа према раду, још више због препуштања трговачке делатности странцима. Услед тога што је новац отицао према домицилу тих трговаца, понајвише у Дубровник и Венецију, није дошло до развоја градских средишта у самој Србији. А без градова нема појачане привредне активности ни у пољопривреди, занатске или индустријске производње поготову. Јасно је да појам индустрија, када се говори о средњем веку, треба схватити условно.

кључне речи:

Референце

  • Vučo, Nikola. 1970. Ekonomska istorija sveta, od industrijske revolucije do Drugog svetskog rata, Београд, Савремена администрација.
  • Вучо, Никола. 1955. Привредна историја Србије, Београд, Научна књига.
  • Lendis, Dejvid. 2004. Dejvid Lendis, Bogatstvo i siromaštvo nacija, Београд, Stubovi kulture.
  • Гњатовић, Драгана.(1998. Добри и зли динари: функције новца и новчани систем средњовековне Србије, Београд, Југословенски преглед.
  • Калаи, Бењамин. 1882. Историја српскога народа, Београд, „Петар Ћурчић“.
  • Камерон, Рондо: Нил, Лари. 2011. Кратка економска историја света: од палеолитског доба до данас, Београд, Службени гласник.
  • Kenedi, Pol. 2003. Uspon i pad velikih sila, ekonomska promena i ratovanje od 1500. do 2000, Подгорица: Београд, ЦИД – Службени лист СРЈ.
  • Михаљчић, Раде. 2015. О старом српском праву, Београд, Српска књижевна задруга.
  • Николић, Андра. 1873. Економско стање Србије у XIV веку, Београд, Државна штампарија.
  • Првовенчани, Стефан. 1999. Житије светог Симеона, Београд, Српска књижевна задруга.
  • Станојевић, Станоје. 2010. „О српској култури у средњем веку“, Из наше прошлости, књ. 1, Београд, Етхос.
  • Трифуновић, Ђорђе. 1994. Стара српска књижевност, Београд, „Филип Вишњић“.
  • Ћирковић, Сима. 2005. Срби у средњем веку, Београд, Идеа.
периодика Политичка ревија 4/2020 4/2020 УДК 321+338(497.11)(091) 315-332