Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА И СВЕТСКА ЕКОНОМСКА КРИЗА

Сажетак

Економска дипломатија представља будућност ди­пломатије, јер је у околностима глобализације светске привреде и политике постала основно средство продора на светско тржиште. Главна функција економске дипломатије је заштита националних инте­реса у међународним економским односима. С друге стране, суочавамо се са светском економском кризом која, поред осталог, тешко оптерећује међународне односе и битно утиче и на профилисање актуелне економске дипломатије. У овом раду је учињен покушај да се укаже на неке аспекте њиховог међусобног односа који, по мишљењу аутора, заслужују пажњу.

кључне речи:

Референце

  1. Џоф Р. Бериџ, Дипломатија-теорија и пракса, ИП ‘’Филип Вишњић’’ и Академија за дипломатију и безбедност, Београд, 2008.
  2. Владимир Првуловић, Економска дипломатија, ‘Трмеч’’, Београд, 2001.
  3. Ненад Ђорђевић, Мега трендови развоја у друштву, бизнису и економији, Факултет за менаџмент малих предузећа, Београд, 2008.
  4. Дијана Зеленика, Утицај економске дипломатије на заједничка улагања (на примеру Републике Српске), докторска дисертација, Универзитет Привредна Академија, Нови Сад, Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа, Београд, 2009, (ментор: Проф. др Ненад Ђорђевић).
  5. Живорад Ковачевић, Међународно преговарање, ‘’Филип Вишњић’’, Дипломатска академија МСП СЦГ, Београд, 2004.
  6. Давид Дашић, Дипломатија, економска мултилатерала и билатерал, Универзитет Браћа Карић, Београд, 2003.
  7. Миодраг Митић, Дипломатија, Завод за уџбенике и наставна сред­ства, Београд, 1999.
периодика Политичка ревија 2/2009 УДК: 339.9.012:338.124.4(100) 253-260