Изабери језик:
Тема броја

ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП ДРЖАВИ И ДЕМОКРАТИЈИ

ЕКОНОМИЈА ПОНИРАЊА

Сажетак

Године које долазе ће бити веома тешке за становништво у Србији због јако лоше ситуације у привреди и друштву. Томе до­приноси пад индустријске производње, пад бруто домаћег производа, највећа инфлација у региону, највећа незапосленост, најниже плате у региону, највиша цена капитала односно камата у региону, високи јавни дуг, нестабилан курс. Србија економски и друштвено вртоглаво понире. Ако се не смањи буџетски дефицит и ако се не смањи раст јавног дуга, што највероватније економски експерти на власти неће моћи сами да спроведу, тада ће Србија, ако изостане помоћ међународних финансијских организација, отићи у економ­ски суноврат. Време у којем живимо је врло опасно јер су људи несрећни. Крајње је време да интелектуалци из друштвених наука, укључујући и економију, преиспитају своју савест.

кључне речи:

Референце

  1. Грк Снежана, (2012), „Друштвени ефекти изопачености модерне економије«, Српска политичка мисао, бр.2/2012, Институт за политичке студије, Београд.
  2. Грк Снежана, (2012), „Србија тоне у економско и друштвено безнађе«, Срп­ска политичка мисао, бр. 1/2012, Институт за политичке студије, Београд.
  3. Грк Снежана, (2011), „Србија у потрази за смислом будућности«, Српска политичка мисао, бр.3/2011, Институт за политичке студије, Београд.
  4. Грк Снежана, (2012), „Свет димензије кризе и спашавање европског пројекта«, Српска политичка мисао, бр 3/2012, Институт за политичке студије, Београд.
  5. Grk Snežana, (2011), „Srbija i svet integracije ili igra čekanja«, ur. S.Grk, Srbija i svet – razvoj i integracije, Institut društvenih nauka, Beograd.
  6. IMF, (2012), Regional Economic Outlook Reports, Last Updated: October 12, 2012.
  7. IMF, (2012), The International Monetary Fund and Europe, Reforming the Eco­nomic System, Press Conference Global Financial Stability Report (GFSR) Main Chapters, October, 2012.
  8. Joseph E. Stiglitz, (2012), The Price of Inequality How Today fis Dividend Society Endangers Our Future, Columbia University.
  9. Jurčić Ljubo, (2012), Globus, 10. 08. 2012, Hrvatska.
  10. Krugman Paul, Wells Robin, (2010), The Conscience of a Liberal, Prijevod djela: Savjest liberala, Algoritam, Zagreb.
  11. World Bank, (2012), Analyzing of The World Bank, Washington.
  12. World Bank, (2012), World Economic Outlook, October, 2012.
  13. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics-explained/index.php/Unemployment-sta­tistics
  14. http://data.worldbank.org/topic/financial-sector
  15. http://www.imf.org/External/NP/LOI/2012/GIN/091112.pdf
  16. http://www.mfin.gov.rs/pages/news.php?&id=7&change_lang=1s
  17. http://www.nbs.rs/internet/latinica/80/index.html
  18. http://www.oecd.org/sti/ict/broadbend
  19. http://www.webrzs.stat.gov.rs/WebSite/
периодика Српска политичка мисао 4/2012 УДК 338.2(497.11) 171-196