Tema broja

EKONOMSKE TEME

EFEKTI TRANZICIJE I EKONOMSKE KRIZE U DRŽAVAMA BIVŠE SFRJ

Sažetak

Pre raspada SFRJ, Srbija je po visini DP-a po glavi stanovnika bila na nivou prosečnih vrednosti u SFRJ. Slo­venija i Hrvatska su bile iznad, a BiH, Crna Gora i Makedonija ispod nivoa razvijenosti Srbije, odnosno SFRJ, merenih ovim pokazateljem. Raspad zajedničke države i poznati događaji iz poslednje decenije XX veka su različito uticali na razvoj novih samostalnih zemalja. Neke su imale veću, a neke manju štetu, dok je Srbija zbog uvođenja sankcija i brutalnog bombardovanja 1999. godine zapala u veoma duboku ekonomsku, socijalnu i društvenu krizu, čije posledice još uvek osećamo. Srbija je sa zakašnjenjem ušla u proces tranzicije. I pored toga, Srbija nije pronašla adekvatan i dugoročno održiv model razvoja, zbog čega su razlike u razvijenosti povećane u odnosu na Sloveniju i Hrvatsku, dok su ostale tri države u mnogo čemu stigle i prestigle Srbiju. Krajem 2007. ekonomska kriza je najpre zahvatila SAD a potom i veći deo sveta. Suprotno od uverenja vlade a da kriza neće pogoditi Srbiju, naša zemlja se od 2009. našla u vrtlogu teške ekonomske krize, koja još uvek traje. Pošto ne postoji sveobuhvatan, jedinstven i uporediv indikator efekata razvoja, u radu ćemo analizirati četrnaest najvažnijih pokazatelja, ocenjujući relativno mesto svih šest država po uspešnosti razvoja u prethodnoj deceniji. U periodu od 2001-2010. godine Slovenija je bila najbolje a Srbija najlošije rangirana zemlja. Isto je bilo i u periodu 2001-2008, dok je ekonomska kriza najmanje pogodila Makedoniju, a najviše Crnu Goru.

Ključne reči:

Reference

  1. М. Бошњак, Глобална финансијска и економска криза 2007-2010. и њен утицај на привреду и финасије Србије, Република Србија, Министарство финасија и привреде, Београд, 2011.
  2. П. Ђукић, «Глобална и национална економска криза – изазов за реформе и одрживи раст економије», Шко­ла бизниса, 1/2010, Београд.
  3. EBRD, Transition report 2012.
  4. Факултет за економију и финансије, Светска економ­ска криза и њен утицај по привреду Србије, Београд, 2009.
  5. Б. Јовановић Гавриловић, «Светска економска криза и перспективе одрживог раста», Економски хоризонти, 11/2009, Београд.
  6. М. Ковачевић, «Узроци дубоке економске кризе у Србији», Школа бизниса, 3/2010, Београд.
  7. Министарство економије и регионалног развоја и Ре­публички завод за развој, Стартегија и политика развоја индустрије Републике Србије 2011-2020, Београд, 2011.
  8. М. Оте, Слом долази, Романов, Бања Лука, 2009.
  9. Љ. Савић, Транзиција српске привредекриза развоја индустрије, ЦИД Економског факултета, Београд, 2006.
  10. Љ. Савић, «The Impact of the Economic Crisis on the Coun­tries in Transition members of the EU», Теме, 2/2010, Ниш.
  11. Љ. Савић, «Export-Oriented Industrialization as the Baseof the New Model of Development», Теме, 2/2010, Ниш.
  12. Љ. Савић, Економика индустрије, ЦИД Економског фа­култета, Београд, 2009.
  13. Влада Републике Србије, Економска криза и њен утицај на привреду Србије – оквирни програм мера, Бе­оград, 2008.
  14. Љ. Савић, «Ефекти транзиције на просторима бивше СФРЈ», Економска политика и привредни развој, тематски зборник посвећен великанима наше економске политике академику Николи Чобељићу и професору Драгутину Марсенићу, ЦИД Економског факултета, Београд, 2008.
  15. http://www.fzs.ba/Godisnjakpdf/
  16. Хрватска у бројкама, http://www.dzs.hr/ Индустрија 2006-2011,
  17. http://www.stat.gov.mk/Publikacii/6.12.02.pdf.: Министарство финансија Србије, Билтен јавних финансија, октобар 2011.
  18. http://www.stat.si/novica_prikazi ,aspx?id=3721,
  19. http://www.monstat.org/userfiles/file/industrija/ind%202010.pdf,
  20. http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=62
  21. http://makstat.stat.gov.mk/pxweb2007bazi/Dialog/Saves-asp,
  22. Статистички годишњак Босне и Херцеговине 2011. Федерални завод за статистику Босне и Херцеговине http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2012 УДК 338.1(497.1)”20” 271-305
ç