Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

ЕФЕКТИ ПОЛУПРЕДСЕДНИЧКОГ СИСТЕМА

Сажетак

Рад се бави ефектима семипрезиденцијализма или полупредседничког система. Под ефектима се подразумева годишњи скор Freedom Hous-а и учесталост колапса демократије/демократске консолидације. Статистичка обрада ефеката кроз t-тест, пропорционални тест и Коксов хазардни модел настала у другим истраживањима је од стране аутора детаљно објашњена како би се резултати приближили домаћим читаоцима. Нарочита пажња је посвећена премијерско-председничким семипрезиденцијализмима посткомунистичке Европе (Пољска), Азије (Монголија), Латинске Америке (Хаити), али и земаља које су искусиле конституционалну трансформацију прешавши из парламентаризма у полупредседнички систем или обратно (Словачка и Молдавија). Ове паралеле су од значаја за оцену семипрезиденцијализма у Србији, односно оправданости његове реформе или укидања. У том циљу се додатно разматра позитивно искуство полупредседничке Португалије. Аутор држи да је критика семипрезиденцијализма емпиријски неутемељена и да се јавља из недостатка анализе истог кроз два типа: премијерско-председнички и председничко-парламентарни.

 

кључне речи:

Референце

  1. Elgie, Robert, ’’What is semi-presientialism and where is it found?’’, in: Semi-presientialism outside Europe A comparative study (ed: Robert Elgie, Sophie Moestrup), Routledge, London and New York, 2007.
  2. Elgie, Robert, ’’The Politics of Semi-Presientialism’’, in: Semi-Presidentialism in Europe (ed: Robert Elgie), Oxford University Press, New York, 1999.
  3. Elgie, Robert, Moestrup, Sophia, Wu, Yu-Shan, “SemiPresidentialism: What Have We Learned?’’, in: Semi-Presidentialism and Democracy (ed: Robert Elgie, Sophia Moestrup, Yu-Shan Wu), Palgrave MacMillan, Ba­singstoke, 2011.
  4. Elgie, Robert, Schleiter, Petra, “Variation in the Durability of Semi-Pre­sidential Democracies’’, in: Semi-Presidentialism and Democracy (ed: Robert Elgie, Sophia Moestrup, Yu-Shan Wu), Palgrave MacMillan, Ba­singstoke, 2011.
  5. Jalali,Carlos, “The President is Not a Passenger: Portugal’s Evolving Se­mi-Presidentialism’’, in: Semi-Presidentialism and Democracy (ed: Ro­bert Elgie, Sophia Moestrup, Yu-Shan Wu), Palgrave MacMillan, Basing­stoke, 2011.
  6. Krok-Paszkowska, Ania van der Meer, ’’Poland’’, in: Semi-Presidentia­lism in Europe (ed: Robert Elgie), Oxford University Press, New York, 1999.
  7. Марковић, Ратко, «Моћ и немоћ председника Републике Србије’’, Анали Правног факултета у Београду, год. LII, бр. 3-4, јул-децембар 2007.
  8. Moestrup, Sophia, ’’Semi-presidentialism in young democracies Help or hindrance?’’, in: Semi-presientialism outside Europe – A comparative study (ed: Robert Elgie, Sophie Moestrup), Routledge, London and New York, 2007.
  9. Moestrup, Sophia, ’’Haiti: Semi-Presidentialism in a Fractured Society’’, in: Semi-Presidentialism and Democracy (ed: Robert Elgie, Sophia Moestrup, Yu-Shan Wu), Palgrave MacMillan, Basingstoke, 2011.
  10. Moestrup, Sophia, Ganzorig, Gombosurengiin, “Semi-presidentialism in Mongolia – Trade-offs between stability andgovernance’’, in: Semi-presi­entialism outside Europe – A comparative study (ed: Robert Elgie, Sophie Moestrup), Routledge, London and New York, 2007.
  11. Protsyk, Oleh, “Semi-Presidentialism under Post-Communism’’, in: Se­mi-Presidentialism and Democracy (ed: Robert Elgie, Sophia Moestrup, Yu-Shan Wu), Palgrave MacMillan, Basingstoke, 2011.
  12. Сартори, Ђовани, Упоредни уставни инжињеринг, Филип Вишњић, Београд, 2003.
  13. Shoesmith,Dennis, ”Timor-Leste Semi-presidentialism and the democ­ratic transition in a new, small state’’, in: Semi-presientialism outside Europe – A comparative study (ed: Robert Elgie, Sophie Moestrup), Rou­tledge, London and New York, 2007.
  14. Shugart, Mathew S., Carey, John M., Presidents and Assemblies, Cambridge University Press, 1992.
  15. Траиловић, Драган, «Улога шефа државе у политичком систему земаља Централне Азије’’, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 04/2011.
периодика Политичка ревија 1/2012 УДК: 342.5+328.13 31-49