Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА

ЏОЗЕФ НАЈ И СПОРНЕ ДИМЕНЗИЈЕ РУСКЕ МОЋИ

Сажетак

Савремена наука о међународним односима на различите начине дефинише моћ држава: као циљ држава и њених политичких елита, као меру утицаја односно контроле, као израз безбедности и као способност коришћења ресурса. У раду се анализира текст „Будућност руско-америчких односа“ познатог америчког стручњака за међународне односе, Џозефа Наја, који покушава да одреди и измери различите аспекте тврде и меке моћи савремене Русије и на тај начин да процена какву је политику нацелисходније да САД воде према њој. Уочавајући читав низ једностраности и генерализација у овој анализи, у раду се указује како се, из половичних и спорних закључака које даје Нај, извлачи крајње спорна и контрадикторна Најева процена о будућности руско-америчких односа.

кључне речи:

Референце

  1. Гајић Саша, „Моћ у савременим међународним од носи­ма“, НСПМ; XIII, no. 1-4, Београд, 2006.
  2. Ђурковић Миша, „Русија и откривање меке моћи“, Национални интерес, 1-3, ИПС, Београд, 2008.
  3. Anderson Barbara, Growth and Diversity of the Population of the Soviet Union“, Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1990.
  4. Deutch, The Analysis of International Relations, Eaglewood Cliffs, Prentince Hall, 1968.
  5. Kazak Sergey, “Russia to Up Nuclear Weapons Spending 50% by 2016”, RIA http://sputniknews.com/military/20131008/184004336/Russia-to-Up-NuclearWeapons-Spending-50-by-2016.html, 05/05/2017
  6. Moregenthau Hans, Politics Among the Nations, Knopf, New York 1967 (Fourth Edition).
  7. Nye Jospeh, Soft Power, Public Affairs, New York, 2004.
  8. Nye Joseph, “The Future of Russian-American Relations”, Horizons, 2, Winter 2015, CIRSD, Belgrade, 2015.
  9. Statista, The Statistic Portal „United States’ share of global gross domestic product (GDP) adjusted for purchasing power parity (PPP) from 2010 to 2020, http://www.statista.com/statistics/270267/unitedstates-share-of-global-gross-domestic-product-gdp/09/04/2017
  10. “Trends in International Arms Transfer, 2014”. Stockholm International Peace Research Institute, http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=495, 12/03/2017
  11. Waltz Kenneth, Theory of International politics, Addison Wesley, Reading MA,
  12. Huntinton Samuel, Who Are We? The Challenges to America’s National Identity, Simon and Shuster, New York, 2004.
периодика Национални интерес 1/2017 УДК 327(470+571)(73)]:32 Nye J. 121-139