Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ УСТАВНОСТИ У СРБИЈИ – устави у „ванредном стању“ (1990-2010)

Сажетак

Аутор у овом чланку анализира савремени период у развоју српске уставности. Он полази од методолошке матрице по којој је уставни поредак сложен производ друштвених и историјских процеса. У складу са теоријом конституционализма, разматра политичке услове и формалноправни карактер поступка доношења устава и наводи њихове супстанцијалне недо­статке. Посматрајући српски случај, видимо да су то „устави у ванредном стању“. Србија се, за разлику од других транзиционих земаља, суочавала са сложе­нием захтевима приликом доношења првог устава. Уставу је задата улога акта којима се артикулишу процеси демократизације, али и инструмента заштите државности. У таквим околностима било је теже остварити конституционалну формулу и доносити уставе у складу са процедуралним легитимитетом. Кључни политички актери су уставно питање постављали у контексту страначке политике, што је само по себи значило да и устав није прихваћен као основни друштвени уговор.

 

кључне речи:

Референце

  1. Антонић Слободан, „Влада Слободана Милошевића: покушај типолошког одређења“, Српска политичка мисао, бр. 1/1995, Институт за политичке студије, Београд, 1995, стр. 91-135.
  2. Гоати Владимир, „Демократска транзиција у Србији (1990-1994)“, Гледишта, бр. 6/1994, стр. 5-22.
  3. Димитријевић Ненад, Уставна демократија схваћена контекстуално, Фабрика књига, Београд, 2007.
  4. Ђорђевић Стеван, Увод у међународно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2007.
  5. Јовановић Слободан, Амерички федерализам, Издавачка задруга „Политика и друштво“, Београд, 1939.
  6. Јовичић Миодраг (ур.), Основни новог уставног уређењења Југославије, Српска академија наука и уметности, Београд, 1990.
  7. Јовичић Миодраг (ур.), Актуелни проблеми устава и уставних промена, Српска академија наука и уметности, Београд, 1991.
  8. Јовичић Миодраг, „Куда идеш Србијо? Хроника српско-југословенске уставности (1990-1994)“, у: Изабрани списи, Србија на прелому векова, књига 6, Правни факултет Универзитета у Београд, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2006.
  9. Кнежевић Милош, Изневерена држава, Србија и Црна Гора у времену разлаза, Институт за политичке студије, Београд, 2007,
  10. Linc Huan Alfred Stepan, Demokratska tranzicija i konsolidacija, „Filip Višnjić“, 1995.
  11. Милосављевић Богољуб, Поповић Драгољуб, Уставно право, четврто измењено и допуњено издање, Правни факултет Универзитета Унион, ЈП „Службени гласник“, Београд,
  12. Михајловић Верица, Радоњић Зоран, Две деценије вишестраначја у Републици Србији устави, избори и носиоци власти 1990-2010, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2011.
  13. Марковић Ратко, Уставно право, шеснаесто осавремењено и допуњено издање, Правни факултет Универзитета у Београд, 2012.
  14. Молнар Александар, Сунце мита и дугачка сенка Карла Шмита, ЈП „Службени гласник“, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, 2010
  15. Николић Павле, Уставно право, четврто измењено и допуњено издање, Просвета, Београд, 1994.
  16. Николић Павле, Од „устава“ до устава… прилог сведочењу о једном времену, Институт за упоредно право, Београд, 2003.
  17. Орловић Славиша, Политички живот у Србији између партократије и демократије, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2008.
  18. Павловић Душан, Антонић Слободан, Консолидација демократских установа у Србији после 2000. године, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2007.
  19. Pajvančić Marijana, „Kršenje Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora“, Pravni život, 12/2005, Beograd, стр. 1105-1123.
  20. Петров Владан, „Уставотворна градња и разградња пројекти за нови устав и Устав Србије из 2006.“ у: А. Фира, Р. Марковић (ур.), Два века српске уставности, Српска академија наука и уметности, Правни факултет Универзитета у Београд, 2010, стр. 411-428.
  21. Fridrih Karl, Konstitucionalna demokratija, CID, Podgorica, 2005.
  22. Чавошки Коста, Устав као јемство слободе, Институт за филозофију и друштвену теорију, „Филип Вишњић“, Београд, 1995
  23. Устав Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 1/90.
  24. Устав Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 98/06.
  25. Устав Савезне Републике Југославије, Службени лист Савезне Републике Југославије, бр. 1/92.
  26. Уставна повеља државне заједнице Србија и Црна Гора, Службени лист Србије и Црне Горе, бр. 1/03.
  27. Повеља о људским и мањинским правима и грађанским слободама 28. марта 2003. године, Службени лист Србије и Црне Горе, бр. 6/03.
  28. Полазне основе за преуређење односа Србије и Црне Горе, http://www.pregled-rs.com/indude/data/dlstpdf
  29. Закон о избору савезних посланика у Веће република Савезне скупштине, Службени лист СРЈ, бр. 32/00.
  30. Закон о рефендуму и народној иницијативи, Службени гласник Републике Србије, бр. 48/94 и 11/98.
периодика Политичка ревија 2/2012 УДК: 329.14“19/20“) 219-244