Izaberi jezik:
Tema broja

SVETSKA EKONOMSKA KRIZA - tipovi i tumačenja -

DUHOVNE I CIVILIZACIJSKE OSNOVE SVETSKE EKONOMSKE KRIZE

Sažetak

Objašnjavajući savremenu svetsku ekonomsku krizu nastalu kroz uvišestručavanje finansijskog kapitala u odnosu na realni kapital što je kroz procese globalizacije dislociran, a potom informatičkim sredstvima dalje umnožavan i ubrzavan u svom kretanju, rad pokazuje da je njegov teorijski temelj u vidu uverenja u permanentni, beskonačni rast imanentan slobodnom tržištu ima vrednosne, civilizacijske temelje. Posmatrajući kroz prizmu vrednosnih i civilizacijskih uverenja njegove duhovne osnove i filozofske izraze, autor u njemu pronalazi simptome kraja moderne epohe i nemogućnost da se, iz perspektive modernosti i postmodernosti, ekonomsko civilizacijska kriza prevaziđe, budući da je njen glavni problem, odnošenje pojedinca i zajednice, čoveka i prirode, tvorevine i Tvorca, u svom korenu, i istorijski i suštinski, duhovni, odnosno religiozni.

Ključne reči:

Reference

  1. Делимо Жак, Цивилизација ренесансе, Књижевна заједница Новог Сада, Нови Сад, 1989.
  2. Фукујама Френсис, Крај историје и последњи човек, Цид, Подгорица, 1997.
  3. Лабус Мирољуб, Основи политичке економије, Номос, Београд, 1992.
  4. Nozick Robert, Anarchy, State, Utopia, Basic Books, Lon­don, 1974.
  5. Оте Макс, Слом долази, Романов, Бања Лука, 2009.
  6. Суверенитет, НСПМ, вол. XV, no. 3, Нова Српска политичка мисао, Београд, 2007.
  7. Ролс Џон, Право народа, Александрија прес и НСПМ, Београд, 2003.
PERIODIKA Nacionalni interes 1/2010 УДК: 338.124.4(100):316.7” 265-279
ç