Изабери језик:
Тема броја

СВЕТСКА ЕКОНОМСКА КРИЗА - типови и тумачења -

ДУХОВНЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈСКЕ ОСНОВЕ СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ

Сажетак

Објашњавајући савремену светску економску кризу насталу кроз увишестручавање финансијског капитала у односу на реални капитал што је кроз процесе глобализације дислоциран, а потом информатичким средствима даље умножаван и убрзаван у свом кретању, рад показује да је његов теоријски темељ у виду уверења у перманентни, бесконачни раст иманентан слободном тржишту има вредносне, цивилизацијске темеље. Посматрајући кроз призму вредносних и цивилизацијских уверења његове духовне основе и филозофске изразе, аутор у њему проналази симптоме краја модерне епохе и немогућност да се, из перспективе модерности и постмодерности, економско цивилизацијска криза превазиђе, будући да је њен главни проблем, одношење појединца и заједнице, човека и природе, творевине и Творца, у свом корену, и историјски и суштински, духовни, односно религиозни.

кључне речи:

Референце

  1. Делимо Жак, Цивилизација ренесансе, Књижевна заједница Новог Сада, Нови Сад, 1989.
  2. Фукујама Френсис, Крај историје и последњи човек, Цид, Подгорица, 1997.
  3. Лабус Мирољуб, Основи политичке економије, Номос, Београд, 1992.
  4. Nozick Robert, Anarchy, State, Utopia, Basic Books, Lon­don, 1974.
  5. Оте Макс, Слом долази, Романов, Бања Лука, 2009.
  6. Суверенитет, НСПМ, вол. XV, no. 3, Нова Српска политичка мисао, Београд, 2007.
  7. Ролс Џон, Право народа, Александрија прес и НСПМ, Београд, 2003.
периодика Национални интерес 1/2010 УДК: 338.124.4(100):316.7” 265-279