Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIKA I POLITIČKI SISTEM

DRŽAVA

Sažetak

Država je istorijska kategorija koja je nastala na određenom stupnju razvoja ljudskog društva, i u tom smislu ona je jedna istorijska čovekova tvorevina. Pravi smisao značenja države ogleda se u tome što je ona najvažnija politička ustanova civilizovanog društva. Njena osnovna funkcija je, od njenog postanka pa sve do danas, videli smo, opstanak i progres dru­štva, putem zaštite datog istorijski nastalog, društvenog napretka i globalnog usmeravanja društvenih procesa. Osnovna sredstva državne vlasti su pravo, ideologija i monopol fizičke sile. Država koristi ova sredstva da bi društvena zajednica, a i ona sama mogla da opstane i funkcioniše. Zbog toga se kaže da je osnovno sredstvo državne vlasti pravo i na njemu zasnovan monopol sile, kojim raspolaže poseban aparat, hijerarhijski ustrojeni, civilni i vojno-policijskih organa. Osnovni elementi strukture svake države: teritorija, stanovništvo i suverena javna vlast. Svaka država poseduje ova tri elementa i od onog momenta kada jedan, bilo koji od njih, bude doveden u pitanje, država je okrnjena.

Ključne reči:

Reference

  1. Арент, Х. О слободи и ауторитету, Градска библиотека Жарко Зрењанин, Зрењанин, 1995.
  2. Арон, Р. Демократија и тоталитизам, ИК Зоран Стојановић, Нови Сад, 1997.
  3. Бибич, А. Цивилно друштво и политичка држава, Стварност, Загреб, 1990.
  4. Бобио, Н. Либерализам и демократија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.
  5. Вајл, Х. Политичка филозофија, Нолит, Београд, 1982.
  6. Вебер, М. Политика као позив, Хрестоматија, Филип Вишњић, Београд, 1988.
  7. Винсент, Е. Природа државе, Хрестоматија, Филип Вишњић, Бео­град 1988.
  8. Ђорђевић, Ј. Политички систем, Савремена администрација, Београд, 1980.
  9. Јовановић, С. Сабрана дела, БИГЗ, Београд, 1990.
  10. Ласки, Х. Политичка граматика, Гоца Кон, Београд, 1928.
  11. Линц, Х. А. Степан, Демократска транзиција и консолидација, Фи­лип Вишњић, Београд, 1998.
  12. Марјановић, Ј. Политичке странке и модерна држава, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1988.
  13. Матић, М. Либерализам, популизам и демократија, Службени лист СРЈ и Институт за политичке студије, Београд, 2002.
  14. Мратовић, В. Проблеми сувремене државе, Напријед, Загреб, 1971.
  15. Нојман, Ф. Демократска и ауторитарна држава, Напријед, Загреб, 1974.
  16. Смаилагић, Н. Хисторија политичких доктрина, Напријед, Загреб, 1990.
  17. Тадић Љ. Наука о политици, БИГЗ, Београд, 1996.
  18. Тасић, Ђ. Проблем оправдања државе, увод у правне науке, Енциклопедија права, Службени лист СРЈ, Београд, 1995.
  19. Хелд, Д. Демократија и глобални поредак, Филип Вишњић, Београд, 1997.
  20. Hinsley, F.H. Суверенитет, Аугуст Цесарец, Загреб, 1992.
  21. Шулце, Х. Држава и нација у европској историји, Филип Вишњић, Београд, 2002.
PERIODIKA Politička revija 1/2010 УДК: 321.01 115-130
ç