Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ДРЖАВА У СЕНЦИ ЏАМИЈЕ

Сажетак

Аутор у овом раду приказује јединствену природу Исламске Републике Иран. Уставни „аранжман“ Ирана објашњен је полазећи од појма суверености како се он схвата у исламској правној и политичкој теорији, политичке доктрине шиизма и концепта велајат-е-фагих (владавина исламског правника) имама Хомеинија. Разматрајући уставни положај и функционисање седам кључних институција аутор покушава да расплете институционалну замршеност карактеристичну за ирански политички систем.

кључне речи:

Референце

  1. Мирољуб Јевтић, Религија и политика, Институт за политичке студије, Факултет политичких наука, Београд, 2002.
  2. Оливер Потежица, Исламска република Имама Хомеинија, Филип Вишњић, Београд, 2006.
  3. Имам Хомеини, Исламска власт, Међународна политика, Београд, 1990. Енциклопедија живихрелигија, Нолит, Београд, 1990.
  4. Џон Еспозито, Осфордска историја ислама, Клио, Београд, 2002.
  5. Радомир Лукић, Теорија државе и права, Научна књига, Београд, 1960.
  6. Реза Барахени, Хајрудин Сомун, Корени иранског револта, Нинове свеске 6, Савремена публицистика, Београд,
  7. Daniel Brnmberg, Reinventing Khomeini: The Struggle for Reform in Iran, Uni­versity of Chicago Press, Chicago, 2001.
  8. Shirin Ebadi, Muhammad Sahimi, “Link Human Rights to Iran’s Nuclear Ambiti­ons”, New Perspectives Quarterly, Volume 32, Issue 2, Spring 2006.
  9. Nikki R. Keddie, “What Recent History Has Taught Iranians”, The Muslim World, 94, October 2004.
  10. Said Amir Arjomand, “The Rise and Fall of President Khatami and the Reform Movement in Iran”, Constellations, 12, No. 4, 2005.
  11. Maximilian Terhalle, “Are the Shia Rising?”, Middle East Policy, XIV, No.2, Summer 2007.
  12. Mehran Kamrava, Houchang Hassan-Yari, “Suspended Equilibrium in Iran’s Poli­tical System”, The Muslim World, 94, October 2004.
  13. Mehran Kamrava, “Iranian Shiism under Debate”, Middle East Policy, X, No. 2, Summer 2003.
  14. E. Chehabi, “The Political Regime of the Islamic Republic of Iran in Compara­tive Perspective”, Government and Opposition, Vol. 36, No. 1
  15. Ali Gheissari, Vali Nasr, “Iran’s Democracy Debate”, Middle East Policy, Vol. XI, No. 2, Summer 2004.
  16. Cyrus Masroori, “The Conceptual Obstacles to Political Reform in Iran”, The Re­view of Politics, 69, 2007.
  17. Jahangir Amuzegar, “Iran’s Theocracy under Siege”, Middle East Policy, X, No. 1, Spring 2003.
  18. Устав Исламске републике Иран www.iranchamber.com/government/laws/constitution.php
  19. Изборни закон Ирана www.aceproject.org/ero-en/regions/asia/IR/the-elections-act-of-islamic-consultative-assembly/view

   

периодика Српска политичка мисао 4/2008 УДК: 342.2(55):28 215-238