Изабери језик:
Тема броја

ЕКОНОМИЈА И САВРЕМЕНА ДРЖАВА

ДРУШТВЕНИ ЕФЕКТИ ИЗОПАЧЕНОСТИ МОДЕРНЕ ЕКОНОМИЈЕ

Сажетак

Из историје је познато да је праћење финансијских циљева без освртања на опште добро увек водило и води у пропаст. Данас смо сведоци вођења класног рата против остатка друштва. Гомилање новца на једној страни значи задуживање на другој. Ту ситуацију сада имамо у Европској унији. Мере штедње ЕУ нису дале позитивне ефекте, него су донеле ново задуживање, безвредне дугове, незапосленост, сиромаштво и масовну беду. Савремени финансијски експеримент у социјалној лабораторији поништава резултате глобализације. Створени су доходовни диспаритети. Социоекономска динамика старења становништва је евидентна у неким земљама света, а у неким другим земљама имамо надирућу младост. Велика незапосленост млађе популације и највећи удео у историји старије популације које зависе од презадужених држава може експлодирати у бунт широких размера. Велика презадуженост држава разара Европу, а све веће разлике између најбогатијег слоја становништва и свих осталих прете да садашња велика незадовољства сиромашних претворе у ризике који би већину човечанства могло довести у дистопијску будућност. Наиме, будућност у којој ће на једном месту бити људи који тешко подносе животне тешкоће, оскудицу, беду и губитак вере у боље сутра. Сценарио дистопије неће заобићи ни Србију, ако се у њој још више погоршају економске и друштвене прилике. Будућност ће бити бременита проблемима због вођења изопачене економије.

кључне речи:

Референце

  1. Francis Fukuyama, (2011), The Origins of Political Order, New York.
  2. Grk Snežana, (2011), „Srbija i svet – integracije ili igra čekanja“, ur. Grk S, Srbija i svet – razvoj i integracije, Institut društvenih nauka, Beograd.
  3. Грк Снежана, (2012), „Србија тоне у економско и друштвено безнађе“, Српска политичка мисао, бр. 1/2012, Институт за политичке студије, Београд.
  4. Грк Снежана, (2011), „Реформа пензионог система у Србији у сенци привредног раста и неповољне демографске структуре“, Српска политичка мисао, бр.1/2011, Институт за политичке студије, Београд.
  5. Грк Снежана, (2011), „Србија у потрази за смислом будућности“, Српска политичка мисао, бр.3/2011, Институт за политичке студије, Београд.
  6. IMF, (2011), World Economic Outlook, Database, November 2011.
  7. OECD, (2011), StatExtracts, Complete databases available via OECD’s iLibrary, October, 2011.
  8. UNCTAD, (2011), World Investment Report 2011.
  9. World Bank, (2011), Analyzing of The World Bank,
  10. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemploymentstatistics
  11. http://www.mfin.gov.rs/pages/news.php?&id=7&change_lang=1s
  12. http://www.nbs.rs/internet/latinica/80/index.html
  13. http://www.oecd.org/sti/ict/broadbend
  14. http://www. webrzs.stat.gov. rs/WebSite/
периодика Српска политичка мисао 2/2012 УДК 316.334.2 125-148