Izaberi jezik:
Tema broja

ZAŠTITA POSEBNO OSETLJIVIH GRUPA TOKOM PANDEMIJE KOVID

Društvene devijacije

Sažetak

Prikaz knjige: Milosavljević, M., Brkić, M., Stoeckel, D. 2020. Društvene devijacije, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Beograd

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Socijalna politika 2/2021 2/2021 УДК 316.624(075.8)(049.3) 103-105
ç