Izaberi jezik:
Tema broja

NAUČNA KRITIKA, POLEMIKA I OSVRTI

DRAMATIČAN POZIV LINGVISTIČKOJ STRUCI

Sažetak

Osvrt na knjigu: Dragoljub Zbiljić, Srpski lingvisti dvoazbučjem zatiru ćirilicu – knjiga koja je obesmislila poslednje dvoazbučje u Evropi, Ćirilica, Novi Sad, 2009, str. 862.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 3/2009 УДК: 811.163.41:003.349](049.3) 263-280
ç