Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ДОСТОЈАНСТВЕН РАД НА ЛОКАЛНИМ ДИГИТАЛНИМ ПЛАТФОРМАМА У СРБИЈИ

Сажетак

Дигитализација рада и дигитална економија су довели до значајних промена у свету рада. Данас можемо говорити о настанку и развоју нових облика рада који су под директним утицајем дигитализације. Дигитализација рада је довела до настанка дигиталног тржишта рада кога одликује флексибилност радног односа и права радника. Ова појава није заобишла ни Републику Србију која се под утицајем дигитализације срела са нестандардним облицима рада. Један од таквих облика рада је рад на локалним дигиталним платформама. Предмет истраживања су права радника на локалним дигиталним платформама у Србији. Отуда и основно истраживачко питање које гласи: да ли се рад на локалним дигиталним платформама у Србији може подвести под категорију достојанственог рада? У раду се користе све основне научне методе, док се од општенаучних употребљавају статистичка и компаративна метода, док се за објашњавање тржишта рада користе правне и економске теорије. Индекс достојанственог рада се објашњава на основу различитих индикатора. Циљ истраживања је проналажење узрочно-последичне везе између рада на дигиталним платформама и принципа достојанственог рада. Рад почиње са анализом настанка и развоја дигиталне економије и дигиталног тржишта рада које се повезује са новим облицима рада. Даље се представљају критеријуми достојанственог рада и приступа објашњавању развоја дигиталне економије и дигиталног тржишта рада у Србији са посебним фокусом на локалне дигиталне платформе за доставу хране, чишћење и превоз. У закључним разматрањима се на основу различитих истраживања показује да се рад на локалним дигиталним платформама не може сматрати достојанственим радом.

кључне речи:

Референце

  Агенција за привредне регистре [АПР]. 2023. „Обједињена претрага.” Агенција за привредне регистре. Последњи приступ 26. април 2023. https://rb.gy/7eoy6.

  Анђелковић, Бранка, Јелена Шапић, и Милица Скочајић. 2018. Гиг економија у Србији: ко су дигитални радници и раднице из Србије и зашто раде на глобалним платформама? Београд: Центар за истраживање јавних политика.

  Анђелковић, Бранка, Тања Јакоби, Маја Ковач, и Слободан Голушин. 2020. Паклени возачи: Има ли достојанственог рада на дигиталним платформама за доставу и превоз путника у Србији. Београд: Центар за истраживање јавних политика.

  Анђелковић Бранка, Тања Јакоби, Владан Ивановић, Зоран Калинић, и Љубивоје Радоњић. 2022а. Гигметар Србија. Београд: Центар за истраживање јавних политика.

  Анђелковић, Бранка, Тања Јакоби, Маја Ковач, Слободан Голушин, Funda Ustek-Spilda, Shelly Steward и Mark Graham. 2022б. Fairwork Србија рангирање 2021: Стандарди рада у гиг економији. Fairwork и Центар за истраживање јавних политика.

  Арадаренко, Михаил. 2017. Тржиште рада у Србији: трендови, институције и политике. Београд: Центар за издавачку делатност, Економски факултет у Београду.

  Ковачевић, Александар. 2021. „Пандемија корона вируса – шанса за успешну дигитализацију или додатно унижавање права радника.” У Политичке последице пандемије, ур. Иван Станојевић, 23–37. Београд: Удружење за политичке науке Србије и Универзитет у Београду, Факултет политичких наука.

  Ковачевић, Александар. 2023. „Улога синдиката у процесу дигитализације рада у Србији.” Докторска дисертација. Универзитет у Београду: Факултет политичких наука (у процедури одбране).

  Национална алијанса за локални економски развој [НАЛЕД]. 2022. Сива економија у Србији 2022. Београд: Национална алијанса за локални економски развој.

  Рељановић, Марио. 2020. „Информационе технологије и изазови у реформи радног права.” Зборник радова Правног факултета Универзитета у Новом Саду 54 (2): 763–780.

  Рељановић, Марио и Јована Мисаиловић. 2021. „Радноправни положај дигиталних радника – искуства европских земаља.” Страни правни живот 63 (3): 407–432. doi: 10.5937/spz65-33727.

  Рељановић, Марио и Јована Мисаиловић. 2022. „Сигурност запослења као индикатор достојанственог рада – нормативна решења држава у региону.” Страни правни живот 66 (3): 441–460. doi: 10.56461/SPZ_22306KJ.

  Републички завод за статистику [РЗС]. 2023. „Анкета о радној снази IV квартал 2022. године.” Републички завод за статистику. Последњи приступ 2. април 2023. https://www.stat.gov.rs/oblasti/trziste-rada/anketa-o-radnoj-snazi/.

  Услови коришћења платформе Mr.D [Mr.D]. 2023. Mr.D. Последњи приступ 24. Април 2023. https://rb.gy/ba6hp.

  Услови коришћења платформе Уради-заради [Уради-заради]. 2023. Уради-заради. Последњи приступ 22. април 2023. https://rb.gy/mehtx.

  Чоловић, Петар, Бранка Анђелковић и Тања Јакоби. 2021. Колико има дигиталних радника у Србији? Прва национална процена популације радника на глобалним онлајн платформама. Београд: Центар за истраживање јавних политика.

  Шулц Бушоф, Карин и Паула Проч. 2008. „Социјална сигурност (а)типично запослених – поређење на европском нивоу.” У Тржиште рада и политика запослености, ур. Дренка Вуковић и Михаил Арадаренко, 119–140. Београд: ФПН и Чигоја.

  Anđelković Branka, Tanja Jakobi, Maja Kovač, Slobodan Golušin, Funda Ustek Spilda, Adam Badger, and Mark Graham. 2022в. Labour standards in the platform economy. Fairwork Serbia Ratings 2022. Fairwork and Public Policy centre.

  Asociación Profesional Elite Taxi v Uber Systems Spain, SL, Case C-434/15, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 20 December 2017, ECLI:EU:C:2017:981.

  Bessa, Ioulia, Simon Joyce, Denis Neumann, Mark Stuart, Vera Trappmann, and Charles Umney. 2022. A global analysis of worker protest in digital labour platforms. Geneva: International Labour Organization.

  Beuker, Laura, and François Pichault. 2022. “How to Represent the Unrepresented? Renewing the Collective Action Repertoires of Autonomous Workers in Three Countries.” In The Representation of Workers in the Digital Era: Organizing a Heterogeneous Workforce, eds. Raquel Rego and Hermes Augusto Costa, 37–62. Cham: Springer International Publishing.

  Chesalina, Olga. 2023. “Exploring the Right to Disconnect in European Labour Law and in the Legislation of the Member States: Just a Matter of Working Time of Employees?” In Digital Labour Markets in Central and Eastern European Countries: COVID-19 and the Future of Work, eds. Beata Woźniak-Jęchorek, Kamilla and Marchewka-Bartkowiak, 193–209. London: Routledge.

  Criminal proceedings against Uber France SAS, Case C-320/16, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 10 April 2018, ECLI:EU:C:2018:221.

  De Stefano, Valerio. 2016. The rise of the “just-in-time workforce”: on-demand work, crowdwork and labour protection in the “gig-economy”. Geneva: International Labour Organization.

  European Trade Union Confederation [ETUC]. 2023. “MEPs support full rights for platform workers.” European Trade Union Confederation. Last accessed April 20, 2023. http://rb.gy/ascu6p.

  European Parliament [EP], Report A9-0301/2022 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on improving working conditions in platform work, February 2, 2023. European Parliament. Last accessed April 20, 2023 https://rb.gy/77vb4.

  Executive Committee of European Trade Union Confederation [EC of ETUC 2021], ETUC position on Right to Disconnect, March 22–23 2021.

  Finck, Michèle. 2017. Digital Regulation: Designing a Supranational Legal Framework for the Platform Economy. LSE Law, Society and Economy Working Papers 15/2017. London: London school of Economics and Political Sciences, Law Department.

  Ghai, Dharam. 2003. “Decent work: Concept and indicators.” International Labour Review, 142 (2): 113–145. doi: 10.1111/j.1564-913X.2003.tb00256.x.

  Glovo. 2023. „Честа питања.” Glovo. Последњи приступ 24. април 2023. https://rb.gy/f7kqf.

  Interinstitutional agreement on better law-making, OJ C 321, 31.12.2003, 1–5.

  International Labour Organization [ILO]. 1999. Report of the Director-General: Decent work. International Labour Conference, 87th Session. Geneva: International Labour Office.

  International Labour Organization [ILO]. 2013. Decent work indicators. Geneva: International Labour Office.

  Irani, Lilly C and M. Six Silberman. 2013. “Turkopticon: Interrupting worker invisibility in amazon mechanical turk”. In Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems, ed. Wendy E. Mackay, 611–620. New York: Association for Computing Machinery.

  Kässi, Otto, and Vili Lehdonvirta. 2018. “Online labour index: Measuring the online gig economy for policy and research.” Technological forecasting and social change, 137: 241–248, doi: 10.1016/j.techfore.2018.07.056.

  Loi no. 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels [Loi no. 2016-1088, 2016], “JORF” n° 0184 du 9 août 2016.

  Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato [Lavoro agile], “Gazzeta Ufficiale dela Repubblica Italiana”, Legge n. 81. 22 maggio 2017.

  N1. 2023. „Protest dostavljača zaposlenih u kompaniji u centru Beograda.” 5. april 2023.

  Ruzic, Fjodor. 2005. „Electronic Signature: The Core Legislation Category in Digital Economy.” In Digital Economy: Impacts, Influences and Challenges, eds. Harbhajan Kehal and Varinder Singh, 98–135. London: Idea Group Publishing.

  Schmidt, Florian A. 2017. Digital Labour Markets in the Platform Economy. Mapping the Political Challenges of Crowd Work and Gig Work. Bonn: Friedrich Ebert Foundation.

  Schömann, Klaus, Ralf Rogowski, and Thomas Kruppe. 1998. Labour market efficiency in the European Union: Employment. London and New York: Routledge.

  Sharma, Sushil K. 2005. “Socio-Economic Impacts and Influences of E-Commerce in a Digital Economy.” In Digital Economy: Impacts, Influences and Challenges, eds. Harbhajan Kehal and Varinder Singh, 1–20. London: Idea Group Publishing.

  Sinicki, Adam. 2019. Thriving in the Gig Economy: Freelancing Online for Tech Professionals and Entrepreneurs. UK: Apress.

  Stephany, Fabian, Otto Kässi, Uma Rani, and Vili Lehdonvirta. 2021. “Online Labour Index 2020: New ways to measure the world’s remote freelancing market.” Big Data & Society 8 (2): 1–7. doi: 10.1177/20539517211043240.

  Tapscott, Don. 2015. The Digital Economy –Rethinking Promise And Peril In The Age Of Networked Intelligence. New York: McGraw-Hill Education.

  Tax foundation. 2023. “Regressive Tax.” Tax foundation. Last accessed April 22, 2023 https://rb.gy/o8si62.

  Upwork legal [UL]. “Fee and ACH Authorization Agreement” Upwork legal. https://rb.gy/uxycvy.

  Wolt. 2023. „Najčešća pitanja i odgovori za korisnike i dostavljače.” Wolt. Последњи приступ 24. април 2023. https://rb.gy/603vw.

периодика Пoлитичка ревија 3/2023 3/2023 УДК 004.738.5(497.11) 167-192