Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

DOGMATSKA ODGOVORNOST: OBRAČUN SA HRVATSKIM „MASPOKOM” I PONIŠTENJE SRPSKE LIBERALIZACIJE

Sažetak

U ovom radu se analizira pojava i tok masovnog nacionalističkog pokreta Hrvata i poništenje srpske liberalizacije krajem 60-ih i početkom 70-ih godina 20. veka u bivšoj Jugoslaviji, kao izraz dogmatske odgovornosti nivelacije hrvatsko-srpskih odnosa za opstanak zajedničke države. Simetrija obračuna sa hrvatskim nacionalizmom i srpskim liberalizmom, radi „uspostavljanja reda” u Jugoslaviji, kasnije će poslužiti kao krunski ar­gument za nove nerede.

Ključne reči:

Reference

  1. Бакарић, В., Актуелни проблеми садашње етапе револуције, Школска књига, Загреб, 1967.
  2. Бакарић, В., Друштвене класе, нација и социјализам, Школска књига, Загреб, 1976.
  3. Девети конгрес СКЈ, Комунист, Београд, 1969.
  4. Ђукић, С., Слом српских либерала, Филип Вишњић, Београд, 1990.
  5. Ђукић, С., Политичко гробље, Службени гласник, Београд, 2009.
  6. Худелист, Д., „Како је госпа срушила СФРЈ“, НИН, 25.09.2008.
  7. Мамула, Б., Случај Југославија, ЦИД, Подгорица, 2000.
  8. Мишовић, М., Тамна страна брионске истине, Службени лист СРЈ, Београд, 1998.
  9. Морача, П., Биланџић, Д., Стојановић, С., Историја Савеза комуниста Југославије, Рад, Београд, 1977.
  10. Перовић, Л., Људи, догађаји и књиге, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд, 2000.
  11. Перовић, Л., „Темперамент прејак за политику” (приредио Д. Мојовић), НИН, 13.08.2009.
  12. Плетерски, Ј. и др., Историја Савеза комуниста Југославије, Комунист, На­родна књига, Рад, Београд, 1985.
  13. Schophlin, G., „Creation Nationalism”, Survey, XIX, 1973, 1.
  14. Смит, Д. А., Национални идентитет, Библиотека XX век, Београд, 1998.
  15. Шутовић, М., „Српски либерали и национализам”, Одзиви (Бијело Поље). Год. XXXIII, 2005, 127, стр. 134-151.
  16. Тито, Ј. Б., Југословенска револуција и социјализам, Други свезак, Глобус, За­греб, 1982.
  17. Томпсон, М., Производња рата: медији у Србији, Хрватској и Босни и Херцеговини, Free B92, Београд, 2000.
  18. Тошић, Д., Стварност против заблуда, Нова 122, Београд, 1997.
  19. Трипало, М., Хрватско прољеће, Глобус, Загреб, 1990.
  20. Жилијар, Ж., Фашизам који надире, Радио Б92, Београд, 1999.
PERIODIKA Srpska politička misao 3/2010 УДК: 323(497.1)“1967/1972“ 333-352
ç