Izaberi jezik:
Tema broja

NACIJA, ISTORIJA, NACIONALNI ODNOSI

DOBROVOLjNA ASIMILACIJA SRBA ?

Sažetak

Posle svih nepravdi koje su međunarodni faktori, pre svega ratni neprijatelji, ali i kasniji mirotvorci, učinili srpskom narodu u dva svetska rata, u planiranom razbijanju SFRJ – medijskom harangom, sankcijama i agresijom NATO na SRJ i Srbiju, jasno je da tada, pa ni danas nije bilo lako biti Srbin. Sigurno je rizično javno se tako deklarisati u svetu koji je Srbe svrstao u „loše momke“, a posebno je to teško našim iseljenicima u zemljama sa dominantnim antisrpskim stvavovima. Zato se mnogi naši iseljenici, iz egzistencijalnih, pre svega ekonomskih razloga, ustežu da izraze svoje srpsko poreklo i identitet. Ako moraju, radije ističu da su Jugosloveni. Za razliku od njih, pripadnici bivših jugoslovenskih naroda, razbijanjem Jugoslavije uz pomoć zapadnih zemalja u koje su se kasnije iselili, ponosito ističu svoju novu državnost, odričući se srpske prošlosti, istorije i kulture i distancirajući se od svega što je srpsko. Sve to, pokazali su podaci iz poslednjeg popisa stanovništva u SAD 2011, koji nam daje neverovatne statističke podatke. U SAD ima duplo više Jugoslovena, a od Srba više Hrvata, Slovenaca, pa čak i Albanaca. To je činjenica koja ukazuje da se na duži rok, posebno u drugoj i trećoj generaciji naših ljudi u rasejanju, radi o nekoj vrsti dobrovoljne asimilacije, uz postepeni gubitak srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta. Srbija, kao zemlja matica i Srpska pravoslavna crkva, bi morale da preduzmu državničke i verske, obrazovne, međunarodno pravne mere, za ohrabrivanje i zaštitu naših ljudi u rasejanju da sačuvaju svoj srpski identitet i prenose ga na nove generacije svojih potomaka. Inače će polako, ali sigurno čak i statistički nestati.

Ključne reči:

Reference

  • Бодрожић, Ђуро, „Српски идентитет“, Српска књижевна задруга, Књижевна задруга Српског народног вијећа, Београд-Подгорица, 2015.
  • Јовановић, Бојан, Памћење и самозаборав, Дерета, Београд, 2018.
  • Ковачевић, Душан, 20 српских подела (Срба на Србе), Завод за уџбенике, Београд, 2015.
  • Ковић, Милош, Дизраели и Источно питање, Клио, Београд, 2018.
  • Крестић, Василије, Академик, „Српски духовни простор“, Академија наука и умјетности Републике Српске, Научни скупови, Књига 1, Бања Лука/Српско Сарајево 1999.
  • Првуловић, Владимир, „Српски национални интерес“, Прометеј, Нови Сад, 2020.
  • Пејин М., Јован, Преглед прошлости Срба у Банату, Београд, Зрењанин, Кикинда, Панчево, 2003.
  • Пупин И., Михајло, Са пашњака до научењака, Алгоритам, Београд, 2017.
  • Селимовић, Меша, Сјећања, Вулкан издаваштво, Београд, 1976.
  • СРПСКИ ШКОЛСКИ ДАН у Француској, 26.марта 1915. Године, Прометеј и РТС, Нови Сад, Београд, 2016.
  • Prine Pauls, Elizabeth. “Assimilation”Encyclopedia Britannica
  • Milbrandt, Jay, Stateless (November 16, 2011). Cardozo Journal of International and  Comparative Law (JICL), Vol. 20, No. 1, Fall 2011, Pepperdine University Legal Studies Research Paper No. 2012/6, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1919045
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2021 2/2021 УДК 323.1(=163.41)(100) 135-153
ç