Изабери језик:
Тема броја

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ РЕФОРМЕ И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

ДИСКУРЗИВНО ТРАНСФОРМИСАЊЕ КОНЦЕПТА БЛАГОСТАЊА

Сажетак

Рад се бави компаративном анализом модернистичке, позномодернистичке и постмодернистичке парадигме благостања. У том смислу први део рада, се бави општим концептуалним профилисањем концепта благостања, државе благостања и, консеквентно, политике благостања. Следећи део се бави позно-модернистичком политиком ризика и његовим утицајем на реформулисање држа­ве благостања у државу социјалног инвестирања. Финални део пропитује постмодерно инсистирање на релевантности политике идентита у деконструисању онога што се може означити као метанаратив благостања.

кључне речи:

Референце

  1. Blakemore, K. и Griggs, E. Social Policy: An Introduction. Open University Press, Maidenhead, 2007.
  2. Baudrillard, Selected Writings. Stanford University Press, Stanford, 2001.
  3. Clarke, J. “After social work?” у Parton, N. (ур.) Social Theory, Social Change and Social Work. Routledge, London, 1996, стр. 36-61.
  4. Crook, , Pakulski, J. и Waters, M. Postmodemization: Change in Advanced So­ciety. SAGE, London, 1992.
  5. Dickens, D. R. и Fontana, A. “Postmodernism in the Social Sciences” у Dickens, D. R. и Fontana, (ур.) Postmodernism and Social Inquiry. UCL Press, Lon­don, 1994, стр. 1-25.
  6. Dickens, R. и Fontana, A. “The Future of Social Theory and the Limits of Post­modern Critique.” у Dickens, D. R. и Fontana, A. (ур.) Postmodernism and Social Inquiry. UCL Press, London, 1994, стр. 127-155.
  7. Dominelli, L. Anti-Oppressive Social Work Theory and Practice. Palgrave Mac­millan, New York, 2002.
  8. Fitzpatrick, T. “Postmodernism, welfare and radical politics.” Journal of Social Policy, 25(3), 1996, стр. 303-320.
  9. Gibbins, J. “Postmodernism, poststructuralism and social policy.” у Carter, J. (ур.) Postmodernity and the Fragmentation of Welfare. Routladge, London, 1998, стр. 31-49.
  10. Giddens, The Consequences of Modernity. Polity Press, Cambridge, 1991.
  11. Giddens, Modernity and Self Identity: Self and Society in the Late Modem Age. Polity Press, Cambridge, 1991.
  12. Giddens, Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics. Polity Press, Cambridge, 1994.
  13. Giddens, The Third Way: The Renewal of Social Democracy, Polity Press, Cam­bridge, 1998.
  14. Giddens, A. и Pierson, C. Conversation with Anthony Giddens: Making Sense of Modernity. Polity Press, Cambridge, 1998.
  15. Gutmann, (ур.) Democracy and the Welfare State. Princeton University Press, Princeton, 1988.
  16. Habermas, J. The Philosophical Discourse of Modernity. Polity Press, Cambridge, 1987.
  17. Haggard, S. и Kaufman, R. Development, Democracy and Welfare States: Latin America, East Asia and Eastern Princeton University Press, Princeton, 2008.
  18. Hillyard, P. и Watson, S. “Postmodern social policy: a contradiction in terms?” Journal of Social Policy, 25(3), 1996, стр. 321-346.
  19. Kompridis, N. Critique and Disclosure: Critical Theory between Past and Future. MIT Press, Cambridge, 2006.
  20. Loyal, S. The Sociology of Anthony Pluto Press, London, 2003.
  21. Meadowcroft, J. “From Welfare State to Ecostate.” у Barry, J. и Eckersley, R. (ур.) The State and the Global Ecological Crisis. The MIT Press, Cambridge, 2005, стр. 3-25.
  22. O’Brien, M. и Penna, S. Theorising Welfare: Enlightenment and Modern Society. SAGE, London, 1998.
  23. Offe, C. Contradictions of the Welfare State. Hutchinson, London, 1984.
  24. Parton, N. “Problematics of Government: (Post)Modernity and Social Work.” Bri­tish Journal of Social Work, 24(1), 1994, стр. 9-32.
  25. Parton, N. “Social theory, social change and social work: an introduction.” у Parton, N. (ур.) Social Theory, Social Change and Social Work. Routledge, Lon­don, 1996, стр. 4-19.
  26. Penna, S. и O’Brien, M. “Postmodernism and social policy: a small step for­wards?” Journal of Social Policy, 25(1), 1996, стр. 39-61.
  27. Pestoff, V A. A Democratic Architecture for the Welfare State. Routledge, London, 2009.
  28. Pierson, C. и Castles F.G. (ур.) The Welfare State Reader. Polity Press, Cambridge, 2006.
  29. Полањи, К. Велика трансформација: политичка и економска исходишта нашег времена. Филип Вишњић, Београд, 2003.
  30. Pratt, A. “Towards a New Social Democracy.” у Lavalette, и Pratt, A. (ур.) So­cial Policy: Theories, Concepts and Issues. SAGE, London, 2006, стр. 26-46.
  31. Стојановић, Ђ. и Гавриловић, Д. “Од модерне парадигме вођства ка постмодерној парадигми вођства.” Српска политичка мисао, 31(1), 2011, стр. 11-38.
  32. Стојановић, Ђ. “Трактат о постмодернизму, друштву и политици: Quaecumque ab X dicta essent, commentitia esse.” Српска политичка мисао, 41(3), 2013, стр. 11-56.
  33. Стојановић, Ђ. и Ђурић Ж. Анатомија савремене државе. Институт за политичке студије, Београд, 2012.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2014 УДК 316.323.65+321.01 11-34