Изабери језик:
Тема броја

ИЗ НОВИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ И ИСТОРИЈЕ

ДИСИДЕНТИ У ЧЕХОСЛОВАЧКОЈ И ЈУГОСЛАВИЈИ КРАЈЕМ 70-ИХ ГОДИНА 20. ВЕКА Упоредна студија на случају Повеље 77 и часописа ,,Часовник“

Сажетак

Чланак представља упоредну анализу деловања дисидената у Чехословачкој и Југославији (у Београду) крајем 70-их година 20. века. То је време после усвајања завршног акта Конференције о европској безбедности и сарадњи (КЕБС) у Хелсинкију. На основу архивских података Савезног секретаријата за иностране послове (ССИП) као и новинских текстова (Политика) приказано је занимање југословенске дипломатије и политичких фактора у земљи за Повељу 77 иницирану од групе чехословачких дисидената. У другом делу чланак се бави делатношћу групе дисидената у Београду а у вези појаве самиздата ,,Часовник“ и реакцијом југословенских политичких и безбедносних фактора на њу.

кључне речи:

Референце

  • Архив Југославије (AJ), Кабинет Председника Републике (КПР), II–4–a/117.
  • Архив Министарства иностраних послова Србије (А МСПС), Савезни секретаријат за иностране послове (ССИП), Чехословачка, 1977, ф. 28, кл. 13, бр. 42438, Амбасада ССИП-у 14. јануара 1977. године.
  • А МСПС, ССИП, 1977, ф. 28, кл. 13, бр. 44502, Амбасада ССИП-у 25. јануар 1977. године.
  • А МСПС, ССИП, 1977, ф. 28, кл. 19, бр. 45482, Амбасада ССИП-у 1. фебруар 1977. године.
  • А МСПС, ССИП, Чехословачка, 1977, ф. 28, кл. 13, бр. 44964, Амбасада ССИП-у 31. јануар 1977. године.
  • А МСПС, ССИП, Чехословачка, 1977, ф. 28, кл. 13, бр. 44423, Билтен Службе за информисање савезних и републичких органа, Београд 1. јануар 1977. године.
  • А МСПС, ССИП, Чехословачка, 1977, ф. 28, кл. 13, бр. 44449, Допис од 1. фебруара 1977. године упућен Председнику Републике а потписан од Лазара Мојсова.
  • А МСПС, ССИП, Чехословачка, 1977, ф. 28, кл. 13, бр. 411918, Амбасада СФРЈ Праг – ССИП.
  • А МСПС, ССИП, Чехословачка, 1977, ф. 28, кл. 13, бр. 411917, Амбасада СФРЈ Праг – ССИП.
  • Маровић, Миодраг, 1977. „Спорне слободе“, НИН, 23. јануар: 41.
  • Политика. 1977. „Акција против потписника `Повеље 77` добија све шире размере“. 23. јануар: 2.
  • Политика. 1977. „Званично саопштење у органу ЦК КПЧ. Ухапшена четири грађанина ЧССР“. 19. јануар: 6.
  • Политика. 1977. „Изјава италијанских интелектуалаца – комуниста. Јавна подршка `групи 77`“. 14. јануар: 4.
  • Политика. 1977. „Кампања у ЧССР против аутора необјављеног текста. `Руде право`: спонтани одговор народа“. 16. јануар: 2.
  • Политика. 1977. „Москва и полемике о људским правима. Провокација наручена споља“. 16. јануар: 2.
  • Политика. 1977. „Москва полемише са Западом. Како одлазе Јевреји из СССР“, Исто, понедељак 24. јануар 1977, 3.
  • Политика. 1977. „Поводом политичке осуде 240 интелектуалаца.`Унита` предлаже аргументовану дебату“. 9. јануар: 2.
  • Политика. 1977. „Пред судом у Острави. Четворица оптужена за шпијунажу у корист СР Немачке“. 12. јануар: 3.
  • Политика. 1977. „ЧССР има снаге да се обрачуна са издајницима и ренегатима“. 9. јануар: 2.
  • Политика. 1977. „Чехословачка јавност обавештена да постоји `Повеља 77`. Осуда без полемике“. 14. јануар: 5.
  • Селић, Момчило. 1995. Страва. Београд: Друштво Српска Крајина.
  • Селић, Момчило. 1997. Српски национални програм. Београд: Слободна књига.
  • У.Р., 1979. „Провокација у `литерарном` руху“, Политика, 16. октобар: 9.
  • List, Marina. 2015. Povelja 77. Zagreb: Filozofski fakultet.
периодика Политичка ревија 3/2020 3/2020 УДК 323.22(437)(497.1)“1970/1980“ 307-327