Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

DIPLOMATIJA I ŠAH – NI KONFRONTACIJA NI KAPITULACIJA

Sažetak

Prikaz knjige: Vladislav Jovanović, Diplomatija i šah – ni konfrontacija ni kapitulacija, Beograd, Službeni glasnik, 2011.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1/2012 УДК 327(497.11)”1991/2010”(049.3) 182-187
ç