Izaberi jezik:
Tema broja

TRANZICIJA I REFORME

DIMENZIJE EKONOMSKE KRIZE U SRBIJI

Sažetak

Srbija ima čitav set problema. Oni se ogledaju u velikim problemima sa korupcijom, u nerešenim političkim teškoćama, u lošoj ekonomskoj situaciji. Niz faktora ozbiljno preti da ugrozi stanje u ekonomskoj sferi. To su strah od: inflacije, deficita platnog bilansa, ve­likih spoljnih i unutrašnjih dugova, politike deviznog kursa, izuzetno niskog nivoa investicija, rastućeg budžetskog deficita, nemogućnosti rasta izvoza i servisiranja duga, nezaposlenosti, siromaštva, socijalne nejednakosti i sl. Najveći problemi sa kojima se Srbija suočava jesu visok nivo korupcije, neefikasna državna birokratija, politička kultura elite. Stoga se mora odlučno i istrajno raditi na obuzdavanju inflacije, smanjenju javne potrošnje, čvršćoj fiskalnoj, oštrijoj monetarnoj i strožijoj politici dohotka, ozbiljnoj strukturnoj reformi realnog, to jest privrednog sektora, ali i državnog sek­tora.

Ključne reči:

Reference

  1. Beck. U. (2004), Moć protiv moći u doba globalizacije, Nova svjetskopolitička ekonomija, Školska knjiga, Zagreb.
  2. Beck. U. and Grande. E. (2006), Kozmopolitska Europa, Društvo i politika u dru­goj moderni, Školska knjiga, Zagreb.
  3. Грк. С. (2009), Србија у зони рецесионог сумрака, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд.
  4. Грк. С. (2009), Србија у вртлогу економске кризе, Криза и глобализација, Ин­ститут друштвених наука, Београд.
  5. Грк. С. (2008), Ограничења и могућности развојне политике Србије, Анали Економског факултета у Суботици, бр. 19, Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица.
  6. Grk. S. (2008), Serbia: the presence and the future in the aura of economic deter­minants, Plenary Lectures, in Proceedings: Dependability and quality mana­gement ICDQM-2008, 11th International conference, Belgrade, Serbia, 18-19 June 2008.
  7. IMF, (2009), Internatiopnal Financial Statistics, March 2009.
  8. Влада Републике Србије (2008), Национална стратегија одрживог развоја, Београд.
  9. Влада Републике Србије (2008), Економска криза и њен утицај на привреду Србије Оквирни програм мера, Београд.
  10. Влада Републике Србије (2009), План за економску стабилност програм ме­ра за смањење јавне потрошње, Београд.
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2009 УДК: 338.124.4(497.11) 87-110
ç