Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА У ВРТЛОГУ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ - глобални и локални чиниоци -

ДЕСТРУКТИВНА НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА И ПОЛИТИКА УДАЉАВА СРБИЈУ ОД ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак

Национална економија и политика улазе у турбулент­но раздобље. Интерна и екстерна стабилност земље и даље ће бити неизвесна, и под сталном контролом међународних експерата. Економски модел базиран на високој државној потрошњи, увозу и задуживању у иностранству је неодржив. Ако се тај модел веома брзо не промени уследиће крах економског система у Србији. А корупција и криминал који владају на овим просторима удаљиће Србију од Европске уније.

кључне речи:

Референце

  1. European Commission (2009), Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion, Publication Office of the European Union, Luxembourg.
  2. Galbraith K.J. (2008), The Predator State: How Conservati­ves Abandoned the Free Market and Why Liberals Sho­uld Too, Hardcover, Kindle Edition.
  3. Грк С. (2009), «Србија у озрачју европских интеграција», Србија и Европа економија, друштво и полити­ка, Институт друштвених наука, Београд.
  4. Grk S. (2009), «Structural Reforms in Serbia: Preparing for the Future», South East European Studies Association, Panel Serbia in Transition: 2000-2010, American Asso­ciation for the Advancement of Slavic Studies (AAASS), November 12-15, 2009, Boston, SAD.
  5. Грк С. (2009), «Социјалне неједнакости у фокусу економске и финансијске дисхармоније», Српска политичка мисао, 4, 2009, Институт за политичке студије, Београд.
  6. European Central Bank (2008), Statistics, Pocket book, Frankfurt.
  7. International Monetary Fund (2009), Internatiopnal Finan­cial Statistics, March 2009.
периодика Национални интерес 1/2010 УДК: 338.2+32(497.11)]: 32(4-672EU) 103-126