Tema broja

PRIKAZI

Demon in Democracy: Totalitarian Temptations in Free Societies

Sažetak

Ryszard Legutko, Demon in Democracy: Totalitarian Temptations in Free Societies, Encounter Books, 2016, 182. стр.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1/2018 УДК 321.7:321.64(049.3) 157-169
ç