Изабери језик:
Тема броја

ДЕМОКРАТСКИ ОДНОСИ СОЦИЈАЛНИХ ПАРТНЕРА: НОРМАТИВНИ ЗАХТЕВИ И РЕАЛНОСТ

Сажетак

Демократска функција институција социјалног дијалога је у кризи, као последица приватизације, сиромаштва грађана и слабе привреде. Узрок није светска економска криза. Социјална функција државе је резидуална, у складу са неолибералном идеологијом. Тумачење социјалне политике у лексикографском облику. Незадовољство грађана у Србији може довести до социјалног бунта који институције више не могу контролисати.

кључне речи:

Референце

  1. Синдикални повереник, 3124-3125, 30.6.2009.
  2. Сизиф у Србији, стр. 2
  3. Процес као агонија, стр. 3
  4. Октази и плате пред оптуженичком клупом, стр. 4
  5. Право се не купује, стр. 5.
  6. Штит је снажан синдикат (Нада Новаковић, социолог), стр. 5.
  7. Брже до правде (Дејан Костић, директор Републичке агенције за мир­но решавање радних спроова), стр. 7.
  8. Политичка ревија бр.2/2009, ИПС, Београд
  9. Лексикон темељних појмова политике: абецеда демокрације, уредили Иван Прпић, Жарко Пуховски, Маја Узелац. Сарајево, Фонд Отворено друштво Босне и Херцеговине, 1994. стр. 184.
УДК: 331.105.6 193-208