Изабери језик:
Тема броја

ДРУШТВО И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

ДЕМОКРАТСКИ НАЧИН ПРИПРЕМАЊА И ДОНОШЕЊА ОДЛУКА

Сажетак

Основни циљ рада је да укаже на чињеницу да је савременом друштву све неопходнија непосредна демократија као неизоставни услов високотехнологизиране друштвене репродукције. Закључује се да доминација државне управе доводи до сужавања непосредне де­мократке и до отуђења власти од грађана. Због неизграђености демократских механизама, могућности утицаја грађана на садржину скупштинских одлука су веома мале. Закони од виталног значаја за друштвену заједницу доносе се без консултације грађана, чија се демократска права и обавезе утврђују независно од њихове воље. За оптималан развој непосредне демократије неопходна је максимална децентрализација надлежности са републичког на локални ниво, која подразумева и одговарајућу финансијску децентрализацију, са чим иде и децентрализација власти и управљања. Однос између грађана и представничких органа не би се смео сводити на избор народних представника, већ већ би грађани морали имати одлучујући утицај на рад тих органа.

 

кључне речи:

Референце

  1. Влатковић, Милан др: Изазови локалне самоуправе у Србији 1990­-2006., ДО „Локална самоуправа Србије“, Београд, 200б.
  2. Демократија, ЦИД, Подгорица, 2001.
  3. Јовановић, Милан Н.: Политичке институције у политичком систе­му Србије, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  4. Маринковић, Радивоје: Локална самоуправа, Институт за политичке студије, Београд, 1998.
  5. Марковић, Драган: Локална самоуправа перспективе у условима глобализације, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  6. Марковић, Драган, „Начин и облици финансирања локалне самоуправе“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2009.
  7. Марковић, Драган: Од посредне ка непосредној демократији, Инсти­тут за политичке студије, Београд, 2010.
  8. Naisbitt, John: Мегатрендови, Глобус, Загреб, 1985.
  9. Србија политички и институционални изазови, Институт за поли­тичке студије, Београд, 2008.
  10. Стојадиновић, Миша, „Демократија у XXI веку“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2010.
  11. Хелд, Дејвид: Демократија и глобални поредак, „Филип Вишњић“, Београд, 1997.
периодика Политичка ревија 3/2011 УДК: 321.7:342.34 161-178