Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУНАРОДНЕ ТЕМЕ

ДЕМОКРАТСКИ КОСMОПОЛИТИЗАМ И СВЕТСКА ДРЖАВА: НОРМАТИВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕДЛОЗИ ДАНИЈЕЛА АРКИБУЂИЈА

Сажетак

Демократски космополитизам представља савремену политичку теорију преношења модела представничке демократије са националног на глобални ниво у циљу преображаја  институционалног оквира међународне заједнице. У питању је нови, минимални приступ који ревитализује идеју формирања глобалне власти, односно светске државе у модерним демократским оквирима. Рад проучава главне концептуалне оквире теорије демократског космполитизма кроз дело једног од његових најистакнутијих заговорника, професора Данијела Аркибуђија са Лондонског универзитета. Детаљно се посматрају његови нормативни оквири, као и институционални предлози реформи савремене међународне заједнице. На крају рада се даје начелна критика како теоријских поставки теорије космополитиске демократије тако и њене Аркибуђијеве верзије, те се указује на везе његових предлога са ранијим предмодерним и модерним заговорницима светске државе коју Аркибуђи, у новом руху и са неколико оригиналних додатака, тежи да ревитализује.

кључне речи:

Референце

  • Гајић Александар, Идеја светске државе, Правни факултет, Београд, 2012.
  • Митић Андреј, Космополитска демократија као модел наднационалне демократије, магистарска теза, Правни факултет, Ниш, 2010.
  • Хантингтон Семјуел, Трећи талас, Стубови културе, Београд, 2004.
  • Хелд Дејвид, Демократија и глобални поредак, Филип Вишњић, Београд, 1997.
  • Archibugi Daniele, The Global Commonwealth of Citiziens, Princeton University Press, Princeton & Oxford, 2008.
  • Archibugi Daniele, “Cosmopolitian Democracy”, Debating Cosmopolitics (ed. Archibugi D.) Verso, London & New York, 2003.
  • Barnaby Frank, Building More Democratic UN, Frank Class, London, 1991.
  • Beck Urich and Sznaidze Natan, „Ünpackin cosmopolitanism for the social sciences: a research agenda”, British Journal of Sociology, Vol. 57, Issue 1, 2006.
  • Universal Declaration on Democracy, Interparlamentary Union, 16 September 1997, Principle 24.  https://www.refworld.org/docid/48abd598d.html
  • Shapiro Ian and Hacker Cordon Casiano (ed.), Democracy Edges, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
  • Held David, Global Conventant, Polity Press, Cambridge, 2004.
  • Waldron Jeremy, “Minority Cultures and Cosmopolitan Alternative”, Journal of Kaw Reform 25 (3) University of Michigan, 1992.
  • Wolf Leonard, International Government, Allen&Uwin, London, 1916.
периодика Национални интерес 1/2020 1/2020 УДК 321.01::321.7(100) 113-133