Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ТРАДИЦИЈЕ, ИСТОРИЈЕ, КУЛТУРЕ

ДЕМОКРАТСКИ КАПАЦИТЕТИ СЕОСКЕ САМОУПРАВЕ

Сажетак

Основни циљ рада је да укаже на чињеницу да је „транзиција“ у Србији, уместо да убрза, успорила и готово зауставила развој сеоских подручја, као и укупан развој земље. Закључује се: да је масовна иницијатива за решавање егзистенцијалних проблема сељана потиснута страначком борбом за власт, којом се грађани од субјекта локалне самоуправе претварају у објекат политичке манипулације; да владајуће и опозиционе странке теже монополизацији власти путем које се улога локалне самоуправе маргинализује и ставља у функцију прикривања политичког монопола; да су могућности за слободну иницијативу смањене, чиме је сеоска самоуправа практично сведена на локалну управу; да би сељани остваривали своју сувереност требало би да путем референдума одлучују о свим егзистенцијалним питањима; да би сељани требало да истичу своје кандидате за народне посланике независно од њихове страначке припадности и да се веза из међу бирача и њихових изабраника не може ограничити само на изборе, већ мора бити трајна и узајамна.

кључне речи:

Референце

  1. Беговић, Борис, Вацић, Зоран, Мијатовић, Бошко, Симић, Александар: Управљање локалном заједницом, Центар за либерално-демократске студије, Београд Смедеревска Паланка, 2000.
  2. Вукосављевић, Сретен: Писма са села, Савремена школа, Београд, 1962.
  3. Дамјановић, Мијат: Локална демократија, зборник, Магна Агенда, Београд, 2001.
  4. Kelly, Jonathan, Klein, Herbert S. And Robinson, Robert V.: Theory and data in rural society, Chicago, 1977.
  5. Марковић, Драган: Демократија и партократија, Институт за поли­тичке студије, Београд, 2009.
  6. Марковић, Драган: Село на маргинама политике, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  7. Paterskon, John Harris: Land, Work and Resources, Eduard Arnold, Lon­don, 1972.
  8. Пољопривреда и рурални развој у европским интеграцијама, Пољопривредни факултет, Београд, 2003.
  9. Стевановић, Ђура: Индустријализација пољопривреде и будућност сељака, Завод за проучавање села, Београд, 2009.
  10. Шеварлић, Миладин М., Николић, Марија М.: Ставови директора задруга и задругара о земљорадничком задругарству у Србији, Друштво аграрних економиста Србије, Београд, 2012.
  11. Шуљагић, Сања: Заснивање српског националног идентитета, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
периодика Политичка ревија 3/2013 УДК: 316.334.55:352 1-16