Изабери језик:
Тема броја

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА

ДЕМОКРАТСКИ КАПАЦИТЕТИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СРБИЈИ

Сажетак

Основни циљ рада је да путем компаративног и дијалектичког метода покаже да остваривање и даљи развој локалне самоуправе у Србији судбоносно зависе од савладавања четири велике препреке: отуђивања власништва, доминације државне управе, партократије, и агресивне глобализације. Све четири су тесно повезане и не могу се парцијално савладавати без истовременог савладавања свих заједно и сваке појединачно. Посебно се наглашава да државна упра­ва одређује не само послове које ће локалне заједнице обављати, него како ће и под којим условима то чинити. Државна управа у суштини октроише локалну самоуправу, стављајући је у функцију остваривања сопствених циљева и задатака. Зато локалне самоу­праве има углавном не толико колико би обезвлашћени грађани хтели, већ колико државна власт хоће, а она увек хоће онолико колико процени да њој треба.

 

кључне речи:

Референце

  1. Беговић, Борис, Вацић, Зоран, Мијатовић, Бошко, Симић, Александар: Управљање локалном заједницом, Центар за либерално-демократске студије, Београд Смедеревска Паланка, 2000.
  2. Вукомановић, Дијана, „Принцип грађанства у програмима политичких партија у Србији“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2008.
  3. Глобализација, зборник, Клио, Београд, 2003.
  4. Голубовић, Загорка: Како калимо демократију – шта нисмо научили, Албатрос Плус, Београд, 2011.
  5. Decentralization and Local Democracy in the World: First Global Report by United Cities and Local Governments, World Bank, United Cities and Local Governments, 2008.
  6. Локална демократија стање и перспективе (уредник проф. др Мијат Дамјановић), Београд, 2002.
  7. Марковић, Драган: Демократија и партократија, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  8. Марковић, Драган: Изазови локалне самоуправе, Научна КМД, Београд, 2014.
  9. Марковић, Драган: Локална самоуправа перспективе у условима глобализације, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  10. Naisbitt, John: Мегатрендови, Глобус, Загреб, 1985.
  11. Симић, Александар: Принципи модерног управљања локалном заједницом, Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2002.
  12. Хелд, Дејвид: Демократија и глобални поредак, „Филип Вишњић“, Београд, 1997.
периодика Политичка ревија 4/2014 УДК 352:321.7(497.11) 77-95