Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА СВОЈИНСКИХ ОДНОСА КАО ПРЕТПОСТАВКА РАЗВОЈА ДЕМОКРАТСКОГ ДРУШТВА

Сажетак

Основни циљ рада је да аргументовано покаже да развој демократског друштва није могућ без демократизације својинских односа. Закључује се: да се демократизација друштва и политичких институција у Србији не може замислити без суштинске проме­не својинских односа; да савремена демократизација својинских односа кроз развијање радничког акционарства, деоничарства и задругарства има за циљ да путем побољшања својинског статуса произвођача повећа њихову мотивацију која је основни чинилац економске ефикасности у свим историјским условима; да економско и друштвено пропадање Србије може зауставити једино демократизација својинских од­носа која подразумева да најшири слојеви становништва управљају друштвеном репродукцијом што је и основна претпоставка демократизације политичких институција и развоја демократског друштва. У раду је коришћен теоријски проверен научни метод и одговарајућа научна литература.

 

кључне речи:

Референце

  1. Бувач, Драго, Анатомија јапанског успеха, Глобус, Загреб, 1982.
  2. Видојевић, Зоран, „Историјски биланс и будућност демократије“, Српска политичка мисао, бр. 3/2009, Институт за политичке студије, Београд
  3. Ворбас, Џемс, Питер, Задружна демократија, Задружна штампарија, 1935.
  4. Вукомановић, Дијана, „Концепти приватизације у програмима политичких партија у првој деценији транзиције у Србији“, Српска политичка мисао, бр 3/2009, Институт за политичке студије, Београд
  5. Слободан Вучетић, Приватизована држава Стубови културе, Бео­град, 1996.
  6. John Kenneth Galbraith, Нова индустријска држава, Стварност, Загреб, 1970.
  7. Закић-Вујатовић, Зорка, Кооп-менаџмент, Дунав група – Дунав preving а. д., Београд, 2000.
  8. Марковић, Драган, Демократија и партократија, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  9. Марковић, Драган, Задружно управљање, СНС-ЗСЈ, Београд, 2002.
  10. Марковић, Драган, „Перспективе превазилажења партократије и развоја непосредне демократије“, Политичка ревија, бр 3/2009, Инсти­тут за политичке студије, Београд
  11. Миленковић, В, Рад и капитал на западу, Седма сила, Београд, 1965.
  12. Joseph A. Schumpeter, Капитализам, социјализам и демократија, Глобус, Загреб, 1981.
  13. Charles Fourier, Цивилизација и нови социјетарни свијет, Школска књига, Загреб, 1980.
  14. Дејвид Хелд, Демократија и глобални поредак, „Филип Вишњић“, Београд, 1997.
периодика Политичка ревија 2/2010 УДК: 321.7:347.23 217-234