Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДЕМОКРАТИЈА У БАДЈУОВОЈ ПОЛИТИЧКОЈ ОНТОЛОГИЈИ

Сажетак

У чланку аутор разматра питање Бадјуовог појма демократије, као и политичко-филозофске импликације које из ове савремене теорије произилазе. Бадјуово рефлектовање демократије саставни је део његове политичке онтологије тј. система бића и догађаја са једне и логике светова са друге стране. Критички дискурс о репрезентативној демократији пре свега има за сврху да упути на чињеницу да је управо из неолибералног модела постала могућа концептуална и практичка идентификација демократије и рата, односно брисање разлике мира и рата и промовисање насилних интервенционистичких политика. Спрам таквих форми, Бадју инсистира на инвенцији егалитарних политичких облика као истинској демократији, уз увид да њој увек битно припада субјективација у појединачној ситуацији.

кључне речи:

Референце

  • Badiou, Alain. 2005. Metapolitics. New York: Verso.
  • Badiou, Alain. 2006а. Being and Event. New York: Continuum.
  • Badiou, Alain. 2006b. Polemics. New York: Verso.
  • Badiou, Alain. 2009. “Тhe Lessons of Jacques Ranciere”. In Jacques Ranciere – History, Politics, Aesthetics, eds. Gabriel Rockhill and Peter Watts. pp. 35-47. London: Duke University Press.
  • Badiou, Alain, 2012. The Rebirth of History. New York: Verso.
  • Badiou, Alain. 2013. Logics of Worlds. New York: Continuum.
  • Critchley, Simon. 2007. “A Heroism of the Decision, a Politics of the Event”, London Review of Books, Vol. 29 No. 18 · 20.
  • Levinas, Emanuel. 2000. Entre Nous. New York: CUP.
  • Ranciere, Jacques. 2006. Hatred of Democracy. New York: Verso.
  • Sotiris, Panagiotis. 2014. “Alain Badiou and the Aporia of Democracy Within Generic Communism”. Crisis and Critique, No.1. pp. 117‒136.
периодика Српска политичка мисао 2/2020 2/2020 УДК 141.7 Badiou A.:321.7 205-221