Izaberi jezik:
Tema broja

NAUČNA KRITIKA, OSVRTI I PRIKAZI

DEMOKRATIJA NA ZALASKU: AUTORITARNO-TOTALITARNA PRETNJA

Sažetak

Prikaz knjige: Zoran Vidojević, Demokratija na zalasku: autoritarno-totalitarna pretnja, Institut društvenih nauka, Beograd 2010.

 

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 4/2010 УДК: 316.32:321.7(049.3) 375-380
ç