Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

DEMOKRATIJA NA ZALASKU

Sažetak

Prikaz knjige: Zoran Vidojević, Demokratija na zalasku, Službeni glasnik, Institut društvenih nauka, Beograd, 2010.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 2/2011 УДК 321.7(049.3) 339-344
ç