Изабери језик:
Тема броја

ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП ДРЖАВИ И ДЕМОКРАТИЈИ

ДЕМОКРАТИЈА И „ВРЛИ НОВИ СВЕТ’’

Сажетак

Крај XX и почетак XXI века је обележен многобројним интервенцијама које су оправдаване на најразличитије могуће начине, а исти или слични догађаји се називају злочинима или праведном борбом у зависности од тога која страна их је починила. Овај рад је подељен на три дела. У првом делу аутор анализира проблем двоструких стандарда приликом, хуманитарних интервенција, превентивног рата, борбе за демократију и људских права. У другом делу се анализирају геополитички изазови са којима се сусреће Србија, док је последњи део посвећен међународном праву, које као да је постало мртво слово на папиру и које се користи или занемарује, а све у зависности од тога на кога треба да се примени.

 

кључне речи:

Референце

  1. Acheson Dean, Proceedings of the American Society of International Law, бр. 13 и 14. 1963.
  2. Барсамиан Дејвид, Чомски Ноам, Пропаганда и јавно мњење разговори с Ноамом Чомским, Рубикон, Нови Сад, 2006.
  3. Васиљевић П., „Берлин: Србија да потпише споразум са Косовом’’, Новости, септембар 2012, доступно на: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.289.html:396859-Berlin-Srbija-da-potpise-sporazum-sa-Kosovom
  4. Верзић Никола, ,,Седам тачака немачког ултиматума: време је за не!“, Печат, септембар 2012, доступно на: http://www.pecat.co.rs/2012/09/sedam-tacaka-nemackog-ultimatuma-vreme-je-za-ne/
  5. Гаћиновић Радослав, Отимање Косова и Метохије, Новинско-издавачки центар ,,Војска’’, Београд, 2004.
  6. Достанић, Душан, „Хердерово схватање нације“ Српска политичка мисао, бр. 3, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  7. „Дијалог, али без признања Косова’’, РТС, октобар 2012, доступно на: http:// www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1189928/Dijalog,+ali+bez+priznanja+Kosova.html
  8. Јевтић Жељка, ,,Седам услова Немачке за почетак преговора Србије са ЕУ’’, Блиц, 13. 09. 2012, доступно на: http://www.blic.rs/Vesti/Politika/342590/Sedam-uslova-Nemacke-za-pocetak-pregovora-Srbije-sa-EU
  9. Luck C. Edward, “Making the World Safe for Hypocrisy,” New York Times, 22 March 2003, доступно на http://www.nytimes.com/2003/03/22/opinion/making-the-world-safe-for-hypocrisy.html
  10. Марковић Ратко, „Косово и Метохија: Нормализован« ненормалног’’ Печат, 20. септембар 2012, доступно на: http://www.pecat.co.rs/2012/09/kosovo-imetohija-normalizovanje-nenormalnog/
  11. Мастиловић Јаснић Ивана, „Помогли Тачију, па развили свој бизнис на Ко­сову’’, Блиц, 21. 08. 2012, доступно на: http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/338780/Pomogli-Taciju-pa-razvili-svoj-biznis-na-Kosovu
  12. Мастиловић Јаснић Ивана, „Београђани и млади највише против ЕУ’’, Блиц, 17. октобар 2012.
  13. Al-Sabbak, S. Sadik Ali , O. Savabi G. Savabi, S. Dastgiri, M. Savabieasfahani, ,,Metal Contamination and the Epidemic of Congenital Birth Defects in Ira­qi Cities’’, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 89, 2012.
  14. „Олбрајтова купује косовски Телеком’’, РТС, 19 август, 2012, доступно на: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1159254/Olbrajtova+kupuje+ko sovski+T elekom.html
  15. „Олбрајт и Кларк у освајану Косова’’, Печат, 6. септембар 2012, доступно на: http://www.pecat.co.rs/2012/09/olbrajt-i-klark-u-osvajanju-kosova/
  16. ,,Одвратно понашане Мадлен Олбрајт’’, РТС, новембар 2012, доступно на: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/10/Svet/1203464/Odvratno+po-na%C5%A1anje+Medlin+Olbrajt+.html
  17. Павић Александар, ,,Бан Ки Мун: Како је Нови светски поредак бануо на Бал­кан’’, Печат, 2. август 2012, доступно на: http://www.pecat.co.rs/2012/08/ban-ki-mun-kako-je-novi-svetski-poredak-banuo-na-balkan/
  18. Пешић Милена, ,,Концептуалне основе истраживана релација дискурса, моћи, политике и демократија’’, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2011.
  19. Rice Condoleezza, „Campaign 2000: Promoting the National Interest’’, Foreign Affairs, January/February 2000, доступно на: http://www.foreignaffairs.com/articles/55630/condoleezza-rice/campaign-2000-promoting-the-national-interest
  20. Станчић Вишна, ,,Либерална демократија као оствариване слободе’’, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2010.
  21. Степић Миломир, Косово и Метохија постмодерни геополитички експеримент, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  22. Стојадиновић Миша, „Демократија у XXI веку’’, Политичка ревија, Инсти­тут за политичке студије, бр. 1/2010.
  23. Стојадиновић Миша, ,,Изазови политичких система на Балкану’’, Српска по­литичка мисао, бр. 2/2010.
  24. Францисти Саша, ,,26. јун – Весли Кларк инвестира 5,6 милијарди долара на КиМ’’, Печат, 26. јун 2012, доступно на: http://www.pecat.co.rs/2012/06/26jun-vesli-klark-investira-56-milijardi-dolara-na-kim/
  25. Huntington Phillips Samuel, ,,The Lonely Superpower’’, Foreign Affairs, March/ April 1999, доступно на: http://www.foreignaffairs.com/articles/54797/samuel-p-huntington/the-lonely-superpower
  26. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Enlargement Strategy and Main Challenges 2012-2013, European Commi­sion, 10. 10. 2012, доступно на: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/strategy_paper_2012_en.pdf
  27. Chomsky Noam, ‘‘A Just War? Hardly“, Khaleej Times, May 9, 2006.
  28. Chomsky Noam, Understanding Power the Indispensable Chomsky, Edited by Peter R. Mitchell and John Schoeffel, The New Press, New York, 2002
  29. Чомски Ноам, Година 501 – конквиста се наставља, Светови, Нови Сад, 1998.
  30. Чомски Ноам, Интервенције, Рубикон, Нови Сад, Беокњига, Београд, 2009.
  31. Чомски Ноам, Империјалне амбиције разговори о свету после 9/11 – интервјуи са Дејвидом Барсамианом, Рубикон, Нови Сад, Беокњига, Београд, 2009.
  32. Чомски Ноам, Нови милитаристички хуманизам – лекције Косова, Филип Вишњић, Београд, 2000.
  33. Чомски Ноам, Хегемонија или опстанак, Рубикон, Нови Сад, 2008.
  34. Чомски Ноам, Шта то (у ствари) хоће Америка, Чигоја, 1999.
периодика Српска политичка мисао 4/2012 УДК 321.7+327::911.3(497.11) 121-143