Izaberi jezik:
Tema broja

ZNAČAJ RELIGIJE U ZEMLJAMA EU

DELOVANJE SVETE STOLICE

Sažetak

Vatikan je odavno veliki ”politički igrač”, čak i kada se to ne primećuje. Iako nema divizije, kako je primetio Staljin, moćniji je od mnogih koji ih imaju. Sveta stolica se trudi da na odgovarajući način reaguje na ”znake vremena”. Koliko to uspeva? Na prvi pogled, neke pape izgledaju kao neuspešni političari. Uveli su Vatikan, mada su govorili o političkoj neutralnosti, na stranu gubitničkih koalicija u oba svetska rata. Sveta sto­lica nije imala veću štetu, jer su je pape, ne menjajući osnovni politički kurs, nakon ratova prevodile na pobedničku stranu. Sveta stolica je vešto čuvala i uvećavala moć i uticaj. U vreme Drugog vatikanskog koncila pokušana je obimna crkvena refor­ma, osavremenjavanje dogme i delovanja, ali se posle toga vratilo tradiciji i nastojalo oko njene sprege sa savremenom politikom. Sveta stolica je učestvovala u pripremi pada berlinskog zida i uključila se u zbivanja posle pada. Vatikan je institucija na koju evropski i globalni moćnici itekako računaju. Sveta stolica koristi svoju pretenziju na duhovnu univerzalnost da deo globalne moći osigura za sebe.

Ključne reči:

Reference

  1. Аврамов, С., Opus Dei. Нови крсташки поход Ватикана, Академија за дипломатију и безбедност / ИГАМ, Београд, 2009.
  2. Бабић, М., „Католичанство и еуропске интеграције“, у: Религија и еуропске интеграције, Магистрат, Сарајево, 2006.
  3. Boff, L., Chiesa: carisma e potere, Borla, Roma, 1984.
  4. Burns, G., The Frontiers of Catholicism: The Politics of Ideology in a Liberal Worls, University of California Press, Berkeley, 1992.
  5. Casanova, J., Public Religions in the Modern World, University of Chicago Press, Chicago, 1994.
  6. Communio, Internationale katholische Zeitschrift, XXXIV, br. 3, 2005.
  7. Concilium, Internationale Zeitschrift für Theologie, XL, br. 2, 2004.
  8. Cvrlje, V, Vatikanska diplomacija, Školska knjiga / Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1992.
  9. Cvrlje, V., Vatikan u suvremenom svijetu, Školska knjiga, Zagreb, 1980.
  10. Der Spiegel, 7, 1967.
  11. Дурковић-Јакшић, Љ., Србија и Ватикан 1804-1918, Српска православна епархија жичка и Српска православна епархија шумадијска, Краљево Крагујевац, 1990.
  12. Erceg, F., „Postanak Vatikana i ideja katoličanstva“, u: Novi Plamen, V, 15, Zagreb, 2011.
  13. Хачисон, Р., Opus Dei: Њихово царство долази, Народна књига / Алфа, Београд, 1998.
  14. Каломирос, А., „Огњена река“, Теолошки преглед, 3-4, Београд, 1984.
  15. Кноп, Г, Ватикан моћ папа, Народна књига Алфа, Београд, 2006.
  16. Krešić, A., Filozofija religije, Naprijed, Zagreb, 1981.
  17. Лакроа Риз, А., Ватикан, Европа и Рајх од Првог светског рата до хладног рата, Службени гласник, Београд, 2006.
  18. Maštruko, I., Katoličanstvo i politika, Ogledi o odnosu katoličanstva i politike, CEKADE, Omladinski kulturni centar, Zagreb, 1988.
  19. Милошевић, З., Демократија или христократија. Света столица између ра­та и мира, Филип Вишњић, Београд, 1997.
  20. Novak, V., Magnum crimenpola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj, dio 3, Svjetlost, Sarajevo, 1960.
  21. Pavao VI, Populorum progressio, Zagreb, 1967.
  22. Павићевић, В., Социологија религије, БИГЗ, Београд, 1988.
  23. Политика, 6. 9. 1925.
  24. Политика и религија, бр. 2, Београд, 2008.
  25. Рацингер, Ј., „Европа: наслеђе које укључује одговорност“, у: Хришћанство и европске интеграције, Европски културни центар, Београд, 2003.
  26. Ratzinger, J., Rapporto sula fede, Milano, 1985.
  27. Ratzinger, Ј., Vjera, istina, tolerancija. Kršćanstvo i svjetske religije, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2004.
  28. Религија и европске интеграције. Зборник радова, Цвитковић, И., Абазовић, Д. (ур.), Магистрат, Сарајево, 2006.
  29. Šagi-Bunić, T., Ali drugog puta nema, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1969.
  30. Вукићевић, Б., Појам Свете столице у међународним односима, Факултет политичких наука, Подгорица, 2008.
  31. Вушковић, Б., Врцан, С., „Распето католичанство“, Наше Теме, Загреб, 1980.
  32. Живојиновић, Д., Ватикан, Србија и стварање југословенске државе 1914­1920, Нолит, Београд, 1980.
  33. Живојиновић, Д., Лучич, Д., Варварство у име Христово. Прилози за Mag­num crimen 2, Ватикан – гиљотина за Србе, Екопрес, Зрењанин,
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2012 УДК 327(456.31)(091) 275-296
ç