Изабери језик:
Тема броја

ЗНАЧАЈ РЕЛИГИЈЕ У ЗЕМЉАМА ЕУ

ДЕЛОВАЊЕ СВЕТЕ СТОЛИЦЕ

Сажетак

Ватикан је одавно велики ”политички играч”, чак и када се то не примећује. Иако нема дивизије, како је приметио Стаљин, моћнији је од многих који их имају. Света столица се труди да на одговарајући начин реагује на ”знаке времена”. Колико то успева? На први поглед, неке папе изгледају као неуспешни политичари. Увели су Ватикан, мада су говорили о политичкој неутралности, на страну губитничких коалиција у оба светска рата. Света сто­лица није имала већу штету, јер су је папе, не мењајући основни политички курс, након ратова преводиле на победничку страну. Света столица је вешто чувала и увећавала моћ и утицај. У време Другог ватиканског концила покушана је обимна црквена рефор­ма, осавремењавање догме и деловања, али се после тога вратило традицији и настојало око њене спреге са савременом политиком. Света столица је учествовала у припреми пада берлинског зида и укључила се у збивања после пада. Ватикан је институција на коју европски и глобални моћници итекако рачунају. Света столица користи своју претензију на духовну универзалност да део глобалне моћи осигура за себе.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамов, С., Opus Dei. Нови крсташки поход Ватикана, Академија за дипломатију и безбедност / ИГАМ, Београд, 2009.
  2. Бабић, М., „Католичанство и еуропске интеграције“, у: Религија и еуропске интеграције, Магистрат, Сарајево, 2006.
  3. Boff, L., Chiesa: carisma e potere, Borla, Roma, 1984.
  4. Burns, G., The Frontiers of Catholicism: The Politics of Ideology in a Liberal Worls, University of California Press, Berkeley, 1992.
  5. Casanova, J., Public Religions in the Modern World, University of Chicago Press, Chicago, 1994.
  6. Communio, Internationale katholische Zeitschrift, XXXIV, br. 3, 2005.
  7. Concilium, Internationale Zeitschrift für Theologie, XL, br. 2, 2004.
  8. Cvrlje, V, Vatikanska diplomacija, Školska knjiga / Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1992.
  9. Cvrlje, V., Vatikan u suvremenom svijetu, Školska knjiga, Zagreb, 1980.
  10. Der Spiegel, 7, 1967.
  11. Дурковић-Јакшић, Љ., Србија и Ватикан 1804-1918, Српска православна епархија жичка и Српска православна епархија шумадијска, Краљево Крагујевац, 1990.
  12. Erceg, F., „Postanak Vatikana i ideja katoličanstva“, u: Novi Plamen, V, 15, Zagreb, 2011.
  13. Хачисон, Р., Opus Dei: Њихово царство долази, Народна књига / Алфа, Београд, 1998.
  14. Каломирос, А., „Огњена река“, Теолошки преглед, 3-4, Београд, 1984.
  15. Кноп, Г, Ватикан моћ папа, Народна књига Алфа, Београд, 2006.
  16. Krešić, A., Filozofija religije, Naprijed, Zagreb, 1981.
  17. Лакроа Риз, А., Ватикан, Европа и Рајх од Првог светског рата до хладног рата, Службени гласник, Београд, 2006.
  18. Maštruko, I., Katoličanstvo i politika, Ogledi o odnosu katoličanstva i politike, CEKADE, Omladinski kulturni centar, Zagreb, 1988.
  19. Милошевић, З., Демократија или христократија. Света столица између ра­та и мира, Филип Вишњић, Београд, 1997.
  20. Novak, V., Magnum crimenpola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj, dio 3, Svjetlost, Sarajevo, 1960.
  21. Pavao VI, Populorum progressio, Zagreb, 1967.
  22. Павићевић, В., Социологија религије, БИГЗ, Београд, 1988.
  23. Политика, 6. 9. 1925.
  24. Политика и религија, бр. 2, Београд, 2008.
  25. Рацингер, Ј., „Европа: наслеђе које укључује одговорност“, у: Хришћанство и европске интеграције, Европски културни центар, Београд, 2003.
  26. Ratzinger, J., Rapporto sula fede, Milano, 1985.
  27. Ratzinger, Ј., Vjera, istina, tolerancija. Kršćanstvo i svjetske religije, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2004.
  28. Религија и европске интеграције. Зборник радова, Цвитковић, И., Абазовић, Д. (ур.), Магистрат, Сарајево, 2006.
  29. Šagi-Bunić, T., Ali drugog puta nema, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1969.
  30. Вукићевић, Б., Појам Свете столице у међународним односима, Факултет политичких наука, Подгорица, 2008.
  31. Вушковић, Б., Врцан, С., „Распето католичанство“, Наше Теме, Загреб, 1980.
  32. Живојиновић, Д., Ватикан, Србија и стварање југословенске државе 1914­1920, Нолит, Београд, 1980.
  33. Живојиновић, Д., Лучич, Д., Варварство у име Христово. Прилози за Mag­num crimen 2, Ватикан – гиљотина за Србе, Екопрес, Зрењанин,
периодика Српска политичка мисао 2/2012 УДК 327(456.31)(091) 275-296