Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДЕЛАТНОСТ РИЧАРДА ХОЛБРУКА У СВОЈСТВУ СПЕЦИЈАЛНОГ ИЗАСЛАНИКА ПРЕДСЕДНИКА АМЕРИКЕ 1995. ГОДИНЕ

Сажетак

Распад Југославије довео је до етничког насиља које је привукло пажњу председника Америке Била Клинтона. Претходни председник Буш је изолационистички гледао на Југославију дозволивши да се у једнополарном поретку створи хаос у Европи. Клинтон је одабрао да се посвети поједностављивању догађања на југоистоку Европе и за дипломатско обављање посла одабрао искусног Ричарда Холбрука. Да би Холбрук на Балкану имао потребну снагу снабдео га је овлашћењима претње и притисака на саговорнике уз веродостојност бомбардовања. Велики део времена проводио је у авиону и на крају, као круна деловања, у ваздухопловној бази Рајт Петерсон са кључним преговарачима о миру у Босни и Херцеговини.

кључне речи:

Референце

  1. Galbraith Peter, „Za Bosnu bi bilo bolje da SAD nisu spriječile pad Banje Luke!“ EUROPA, 16-18. Lawrencewill, 17 april 2011.
  2. Đerić Gordana, „Nasilje u društvenom pamćenju: intima hrvatske i srpske javnosti povodom operacije Oluja“, Filozofija i društvo, 19(1): 43–68, Beograd, 2008.
  3. Isaković Zlatko, Identity and Security in Former Yugoslavia, Ashgate Publishing Limited, Aldershot, 2000.
  4. Zimerman Voren, Poreklo jedne katastrofe: Jugoslavija i njeni rušitelji, Dan graf, Beograd, 2003.
  5. Jovanović Vladislav, Rat koji se mogao izbeći: U vrtlogu jugoslovenske krize, Nolit, Beograd, 2008.
  6. Kepruner Kurt, Putovanja u zemlju ratova: doživljaji jednog stranca u Jugoslaviji, Prometej, Novi Sad, 2003.
  7. Kovačević Živorad, Međunarodno pregovaranje, Fillip Višnjić, Diplomatska akademija Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Crne Gore, Beograd, 2004.
  8. Kovačević Živorad, Amerika i raspad Jugoslavije, Filip Višnjić, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2007.
  9. Mase Žak, Naši dragi ratni zločinci: Pariz, Zagreb, Beograd biznis klasom, Klub plus, Dan graf, Beograd, 2006.
  10. Naj Džozef S. Jr., Kako razumevati međunarodne sukobe, Stubovi kulture, Beograd, 2006.
  11. Петковић Ранко, Један век односа Југославије и САД, Војноиздавачки и новински центар, Београд, 1992.
  12. Симић Предраг, Тито и НАТО: успон и пад друге Југославије, Новости, Београд, 2008.
  13. The Former Yugoslavia: A Map Folio, U.S. Central Intelligence Agency, Washington, D.C., 1992.
  14. The General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, NATO-IFOR, Internet, http://www.nato.int/ifor/gfa/gfa-home.htm 13/08/2015.
  15. S. Department of State, Holbrooke, Richard C. Special Representative, Internet, http://m.state.gov/md129337.htm 14/08/2015.
  16. Halberstam Dejvid, Rat u vreme mira: Buš, Klinton i generali, BMG, Beograd, 2003.
  17. Holbrooke Richard, Završiti rat, Šahinpašić, Sarajevo, 1998.
  18. Clinton Bill, My life, Alfred A. Knopf, New York, 2005.
  19. Штрбац Саво „Злочини над Србима на простору Хрватске у периоду 1991-1999“ у: Алексић Милош (пр.) Срби – избеглице, прогнаници и расељена лица крајем XX века, стр. 63 – 92, Завод за уџбенике и наставна средства Србије, Центар за стратешке студије Универзитета у Београду, Београд, 2000.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2016 УДК 327.82(73:497.1)“1995“ 345-361