Изабери језик:
Тема броја

СПЕЦИЈАЛ 2016

ДЕКОЛОНИЈАЛНИ ОБРТ И ПОЛИТИКЕ ЕПИСТЕМИЧКОГ РАЗДВАЈАЊА

Сажетак

У овом тексту анализираћу пормену парадигме коју је донео деколонијални обрт у теоријском, геополитичком и епистемолошком схватању савремених односа моћи. Централна теза овог текста да радикално епистемичко раздвајање мора имати кључну улогу у ослобађању од колонијалног матрикса моћи и промени постојећих глобалних односа моћи који су базирани на колонијалном наслеђу и као такви се одржавају кроз експлоатацију, експропријацију и производњу (расне) другости. У тексту ћу се најпре осврнути на однос деколонијалних теорија и постколонијалних студија да бих показала како деколонијалне позиције представљају историзацију, али и реполитизацију постколонијалних теорија. Потом ћу дати историјско теоријску анализу деколонијалног обрта и његових импликација у западним и незападним академским контекстима и објаснити однос између деколонизовања знања и ’’промене географије ума”. Преко појма колонијалног матрикса моћи као модела функционисања глобалног капитализма анализираћу проблеме колонијалне разлике, геополитике знања и рацијализације као производње расног другог. У централном разматрању ћу се фокусирати на питање епистемичког раздвајање (epistemic delinking) као неопходног поступка за ослобађање и промену пара­дигме који уводи деколонијални обрт.

 

кључне речи:

Референце

  1. Gržinić, Marina, “Subjectivization, Biopolitics and Necropolitics: Where Do We Stand?”, Reartikulacija No.6, http://www.reartikulacija.org/RE6/ENG/reartikulacija6_ENG_grz.html 7/6/2013
  2. Kilomba, Grada, Plantation Memories. Episodes of Everyday Racism, UN­RAST, Münster, 2010
  3. Maldonano-Torres, Nelson, ’’Thinking through the Decolonial Turn: Post-con­tinental Interventions in Theory, Philosophy, and Critique – An Introduction” in Transmodernity (Fall 2011)
  4. Maldonado-Torres, Nelson, “On the Coloniaity of Being”, Cultural Studies, 21:2-3
  5. Mbembe, Achile (2003), Necropolitics, Duke University Press https://www.dartmouth.edu/~lhc/docs/achillembembe.pdf 10/5/2016.
  6. Pheng, Cheah, The Limits of Thinking in Decolonial Strategies, http://townsendcenter.berkeley.edu/article10.shtml 12/09/2006.
  7. Quijano, Anibal, “Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America”, Nepantla: Views from South 1.3
  8. Mignolo, Walter (2003), The Geopolitics of Knowledge and the Colonial Dif­ference http://www.unice.fr/crookall-cours/iup_geopoli/docs/Geopolitics.pdf, 5/5/2016.
  9. Mignolo, Walter conversation with Marina Gržinić, „De-linking Epistemology from Capital and Pluriversality“, u: Intersections, Wien, Locker, 2009

   

периодика Српска политичка мисао специјал 2016 специјал/2016 УДК 327::911.3(100)]:321.01 193-208