Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ

ДЕФИНИСАЊЕ НАСИЉА

Сажетак

Аутор овог рада сматра да је свако насиље усмерено на изазивање страха, применажу силе или претњу силом, и политичко насиље се као једна од појавних облика укупног друштвеног насиља, може најопштије одредити као директна или индиректна примена силе над свешћу, телом, животом, вољом или материјалним добрима стварног или потенцијалног, односно претпостављеног политичког противника. Као динамичка друштвена категорија по­литичко насиље није ништа друго до врста политичког чина, од­носно активности. Док је друштвено насиље могуће означити као спој рационалног и ирационалног у неодређеној сразмери, поли­тичко насиље је телеолошка (сврховитост целисходност) делатност, односно активност у којој свест, рационални момент, треба да претежу над ирационалним. Будући да је политичко оно је увек свесно и не може никад имати атрибут потпуно слепог деловања. Политичко насиље укључује многе радње које нарушавају основна права човека, посебно права на живот, слободу. То се пре свега поред осталог мисли на рат, агресију, унутрашње сукобе првенствено оружане побуне и грађанске ратове, затим политичке немире, претње силом, разне врсте мучења из политичких разлога, насилне политичке нереде, устанке, герилска дејства и тероризам.

кључне речи:

Референце

  1. Жан Жак Русо, Друштвени уговор, Школска књига, Загреб, 1978.
  2. Љ. Тадић, Наука о политици, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 1996,
  3. Драган Симеуновић, Теорија политике, Удружење ”Наука и друштво,” Бео­град, 2002,
  4. Жарко Пуховски, Сила као комуникацијска основа, Погледи, 1/84,
  5. Милорад Беланчић, Насиље, Медијска књижара Круг, Београд, 2004,
  6. Gurr, R.: The Revolution Social Change Nexus: Some Old Theories and New Hupotheses, Comparative Politics, 1973,
  7. Шепаровић, З.: “Насиље и жртве”, “Погледи” 1/84,
  8. Др Драган Симеуновић, “Политичко насиље”, Радничка штампа Београд, 1989.
  9. Радослав Гаћиновић, Насиље у Југославији, ЕВРО, Београд, 2002,
  10. Војин Димитријевић “Страховлада”, “Рад”, Београд, 1985.
  11. Тадић, Љ., Наука о политици, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 1996,
  12. Хана Арент, О насиљу, НСПМ и Alexandria Press, Београд, 2002,
периодика Српска политичка мисао 4/2008 УДК: 323.285+316.647.3 147-164