Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДА ЛИ ЈЕ ПРИКАЗ ИСЛАМСКЕ ВЕРЕ У ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ ЗЛОНАМЕРАН

Сажетак

Приказ ислама у Горском вијенцу и осталим Његошевим делима предмет је бројних анализа. Муслимани  у огромној већини нападају  Његоша и оптужују га да је антиисламски оријентисан. У  последње време, још радикалније оптужбе Горског вијенца као антиисламског дела долазе од  неких истакнутих заговорника несрпског црногорства. Аутори који су се супротстављали овим нападима  имају један озбиљан недостатак. Они нису упоређивали Његошеву слику ислама са сликом  коју о тој великој и поштовања  достојној религији дају сами муслимани. Овај текст ради управо то. Упоређује слику ислама коју дају муслимани и слику коју даје Његош, све са циљем да се види, да ли се ове две слике чињенично раликују или не.

кључне речи:

Референце

  1. Базић Јован, „Улога Косовског мита у обликовању српског националног идентиета“, Српска политичка мисао, бр 4/2012.
  2. Ван Хамер Јозеф, Хисторија турског (османско) царства, књ. 2, Загреб, 1979.
  3. Глас ислама, април 2001, бр. 53, Нови Пазар.
  4. Живковић Гордана, „Борба за нови српски идентитет“, Српска политичка мисао, бр. 3/2011.
  5. Јевтић Мирољуб, Политички односи и религија, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2011.
  6. Јевтић Мирољуб, Исламска визија света код Иве Андрића, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Беoград, 2013.
  7. Јевтић Мирољуб, „Political Science and Religion“, Политикологија религије, бр. 1/2007.
  8. Јевтић Мирољуб, Проблеми политикологије религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2012.
  9. Quartet Donald, The Ottoman Empire, 1700–1922, (2nd ed.), Cambridge University Press, 2005.
  10. Куран, с преводом Бесима Коркута, Сарајево, 1984.
  11. Mansel Phillip, Constantinople: City of the World’s Desire, 1453–1924, New York, St. Martin’s Griffin,1998.
  12. Накићевић Омер, Хасан Кафија Прушћак, пионир арапско-исламских знаности у БиХ, Сарајево, 1977.
  13. Петровић Зоран Пироћанац, „Прва победа у гостима“, Дуга, Београд, 20.7. – 2.8.1996.
  14. Петровић Петар други Његош, Горски вијенац, Свијетлост, Сарајево, 1989.
  15. Петровић Петар други Његош, Лажни цар Шћепан мали, Октоих, Светигора, 2001.
  16. Петровић Петар други Његош, Пјесме, Октоих, Светигора, 2001.
  17. Ризвић Мухсин, Босански муслимани у Андићеву свијету, Сарајево,1995.
  18. Растодер Шербо, „Београдска Политика о комитској дјелатности Хусеина Бошковића и Јусуфа Мехоњића. „Три документа о оставинској расправи  имовине Хусеина Бошковића“, Алманах, бр.53-54, Подгорица, 2012.
  19. Таквим 1992, Председништво Удружења Иллмије у БиХ, Сарајево.
  20. „Ужас и терет владике Његоша“, Дани, 24.11.1997,Сарајево.
  21. Штурм Ника, „Библиотека Српска политикологија религије“, Политикологија религије, бр. 2/2012.
  22. http://www.politika.rs/rubrike/region/Bosnjacka-stranka-Njegosa-necemo-slaviti.sr.html.
  23. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mj.html.
  24. http://www.monstat.org/userfiles/file/popis2011/saopstenje/saopstenje%281%29.pdf.
  25. http://www.slobodnaevropa.org/content/za-i-protiv-prglaneja-njegosevog-rodjendana-kao-praznika-kulture/25152838.html.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2014 УДК 821.163.41-1.09 Njegoš:28 141-158