Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДА ЛИ ЈЕ КИНГОВ САН ЈОШ УВЕК ЖИВ МЕЂУ НАМА ДАНАС? КИНГОВА СТРАТЕГИЈА СОЦИЈАЛНЕ ПРОМЕНЕ И ТАКТИКА ПРЕОКРЕТАЊА ЛЕГАЛИСТИЧКОГ АРГУМЕНТА

Сажетак

Ауторка најпре даје једну ближу експликацију Кингове стратегије социјалне промене, која се заснива на практиковању грађанске непослушности уз примену тактике преокретања легалистичког аргумента. Такође, у раду се истражује и то колики и какав је утицај Кинговог наслеђа и његовог начина цивилног деловања на савремене облике (не)насилног отпора грађана. Дакле, у фокусу пажње је значај и значење Кинговог дела за нас данас, чиме се настоји одговорити и на само насловно проблемско питање: „Да ли је Кингов сан још увек жив међу нама данас“. Због и даље постојеће легализоване неправде у савременом свету, како на националним, тако и на међународном нивоу, изгледа да је Кингов сан још увек само сан. А да би он постао стварност, нама је хитно потребно буђење из сна и суочавање са нагомиланим проблемима наше садашњице. То значи и да су нам потребни ак тивизам и цивилно деловање, али уз високо развијену свест свих политичких субјеката, и оних са позиције „одозго“, и оних који делују „одоздо“, о значају прин­ципа ненасиља. Управо растући друштвени немири у свету, попут најновијег примера Украјине, упозоравају да идеја ненасиља не сме умрети.

 

кључне речи:

Референце

  1. Ansbro, John J., Martin Luther King Jr: Nonviolent Strategies and Tac­tics for Social Change (with new Introduction by the author), Madison Books, Lanham, 2000.
  2. Ansbro, John J., Martin Luther King Jr: The Making of a Mind, Orbis Books, Maryknoll, NY, 1982.
  3. Conference: The Dream and Its Untold Stories: The March on Washing­ton and Its Legacy, September 19-21, 2013, Washington DC (German Hi­storical Institute, Washington DC); http://www.ghi-dc.org/index.php?option=com_content&view=artide&id=1378&Itemid=1192 (07/05/2014).
  4. Constitution of Ukraine, 2010 (Constitution of Ukraine as passed on 28 June 1996, and readopted on 1 October 2010), http://en.wikisource.org/ wiki/Constitution_of_Ukraine,_2010 (03/05/2014).
  5. Constitution of Ukraine, 2004 reinstalled 2014 (Constitution of Ukrai­ne with amendments by the Law of Ukraine №2222-IV from 8 December 2004), Source: Venice Commission, http://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Ukraine,_2004 (03/05/2014).
  6. David Chappell, Waking from the Dream: The Struggle for Civil Rights in the Shadow of Martin Luther King, Random House, New York, 2014.
  7. „40 година од убиства Мартина Лутера Кинга“ /припремила Тања Мишчевић/, Deutsche Welle, 04.04.2008, http://www.dw.de/40-godinaod-ubistva-martina-lutera-kinga/a-3245021 /07.5.2014/).
  8. Гросе, др Хајнрих В,. «I Still Have A Dream” — Мартин Лутер Кинг и његово значење за нас данас (извод из реферата Х. В. Гросеа поводом 70. рођендана Мартина Лутера Кинга), http://www.dadalos.org/srbija/vorbilder/MLK/bedeutung.htm#2 (03/05/2014).
  9. Кинг, др Мартин Лутер, „Говор на додели Нобелове награде за мир“, 10. децембар 1964, Осло, Норвешка, http://www.dadalos.org/srbija/vorbilder/MLK/nobelpreis.htm (05/5/2014).
  10. King, dr Martin Luter Jr., I Have a Dream (говор одржан поводом Марша на Вашингтон 28. аугуста 1963. пред 250.000 људи испред Линколновог мемориjалa), http://www.dadalos.org/srbija/vorbilder/MLK/ traum.htm (05/5/2014).
  11. King, Martin Luther Jr., Letter from Birmingham City Jail (1963), http://www.dadalos.org/srbija/vorbilder/MLK/birmingham.htm (05/5/2014).
  12. King, Martin Luther Jr., Chaos or Community?, Hodder and Stoughton, London, 1968.
  13. King, Martin Luther Jr., “Pilgrimage to nonviolence”, у: The Papers of Martin Luther King, Jr.: Volume V: Threshold of a New Decade, Janu­ary 1959 – December 1960 (Clayborne Carson, Senior Editor), University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California; London, En gland, 2005, стр. 419-425.
  14. King, Martin Luther Jr., Stride Toward Freedom: The Montgomery Story, Harper and Row Publishers Inc., New York, 1958.
  15. “Martin Luther King” (подаци преузети из: Gerhard Zimmermann, Oni su se opirali, Neukirchen-Vluyn, 1995, 55ff), http://www.dadalos.org/srbija/vorbilder/MLK/ml_king.htm (10/05/2014).
  16. Matan, Ana, Teorija političke legitimnosti Johna Rawlsa, Fakultet politic kih znanosti, Zagreb, 2008.
  17. Александра Мирович, „Ограничения и несостоятельность концеп­ции гражданского неповиновения по Ролзу“ („Ограничења и превазиђеност ролсовског концепта грађанске непослушности“), Вестник Череповецкого государственного университета, No. 4 (52), том 2, Череповец, 2013, стр. 43-47.
  18. Мировић, Александра, „Грађанска непослушност и приговор савести: Концептуални развој и појмовно разграничење“, Политичка ревија, вол. 22, бр. 04, 2009, стр. 1-26.
  19. Мировић, Александра, „Кратки осврт на историјат модерног разво ја идеје и праксе грађанске непослушности“, Политичка ревија, 31, бр. 1, 2012, стр. 215-228.
  20. Mirović, Aleksandra, «Moving Conceptual Limits of Civil Disobedience: The Case of Serbia», Serbian Political Thought, 2, No. 1-2, 2010, стр. 23 40.
  21. Мировић, Александра „Нецивилно друштво и насиље у цивилном друштву“, Политичка ревија, вол. 9, бр. 04, 2005, стр. 973-984.
  22. Мировић, Александра, Оглед о грађанској непослушности, Службе ни гласник, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  23. Мировић, Александра, „Развој и јачање демократских капацитета у Србији путем примене праксе грађанске непослушности“, Српска политичкамисао, вол. 33, бр. 03, 2011, стр. 177-203.
  24. Мировић, Александра, „Савремена схватања грађанске непослушности“, Политичка ревија, вол. 23, бр. 01, 2010, стр. 1-20.
  25. Мировић, Александра, „Живот у тороовској шуми или у глобалистичкој џунгли? Грађанска непослушност: Интерпретација и применљивост Тороовог концепта данас“, Српска политичка мисао, год. XIX, 38, бр. 4, 2012, стр. 233-251.
  26. Молнар, Александар, „Историјски развој грађанске непослушно сти“, у: исти аутор, Расправа о демократској уставној држави 4: Грађанска непослушност, Самиздат Б92, Београд, 2002.
  27. „Мудра позиција Србије о Украјини“, извор: Тањуг, B92, 31.05.2014, http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=05&dd=31&nav_id=855430 (31/05/2014).
  28. „Насиље над људским правима од стране украјинске пучистичке владе – европска Н.В.О.“ /прев: Миодраг Новаковић/, Русија Данас, 12.  март 2014, http://facebookreporter.org/2014/03/12/%D1%83%D0% BA%D1%80%… (28/04/2014).
  29. Parsons, Jon, «Dr. Martin Luther King: Strategies and tactics of civil disobedience”, The­in­de­pendent.ca, January 20, 2014, http://theindependent.ca/2014/01/20/dr-martin-luther-king-strategies-and-tactics-of-civil-disobedience/ (10/05/2014).
  30. Самарџија, С., „Уједињује се исток Украјине“, Политика, 14.05.2014, http://www.politika.rs/rubrike/Svet/292829.sr.html (15/05/2014).
  31. Schroeder, Steven, “All things new: On civil disobedience now”, Essays in Philosophy, 8, No. 2, Article 11, June 2007, http://commons.pacificu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1282&context=eip (23/01/2010).
  32. „Славље замисли марша за грађанска права у Алабами“ (R. St. Washington, март 2000), Neue Züricher Zeitung, 07.03.2000, http://www. dadalos.org/srbija/vorbilder/MLK/materialien.htm (10/05/2014).
  33. Спасић, Ивана, „Грађанска непослушност“, у: Предраг Крстић (ур.), Критички појмовник цивилног друштва (II), Група 484, Београд, 2004, стр. 39-75.
  34. Stull, Bradford T., Amid the Fall, Dreaming of Eden: Du Bois, King, Malcolm X, and Emancipatory Composition, Southern Illinois University Press, Illinois, 1999.
  35. Van Gundy, Palmer, “’Where do we go from here?’ Asks Negro King”, February 1, 1968, http://www.thekingcenter.org./archive/document/where-do-we-go-here-asks-negro -king# (10/05/2014).
периодика Политичка ревија 2/2014 УДК: 316.42:323.25 161-183