Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЦРНО ОГЛЕДАЛО, ЕНХЕНСМЕНТ И (НЕ)МОГУЋНОСТ ЗАБОРАВЉАЊА У ДИГИТАЛНО ДОБА

Сажетак

Савремена когнитивна и експериментална наука све више ради на истраживању значења и значаја заборава. Заборављање је једна од најважнијих менталних функција на индивидуалном нивоу, али и на социјалном и националном, јер омогућава лечење, прочишћавање мисли од тешких сећања, спречава опседнутост проблемима и елиминише могућност психосоматских болести.
Чувена британска ТВ серија Црно огледало, која је постала симбол изазова које модерна и футуристичка технологија доноси човеку, у низу епизода бави се проблемима који настају услед опседнутости гаџет културе укидањем заборава технолошким унапређењем. Неколико епизода засновано је на уређајима који проширују меморију и чине је непрестано доступном читавом низу других субјеката којима су доступни подаци из историје људи. У дијалогу са Брукеровим идејама, аутор преиспитује проблеме који се појављују у овом друштву будућности у коме нема заборава и тражи могућа решења.

кључне речи:

Референце

  • Asman, Aleida. 2018. Oblici zaborava, XX vek. Beograd.
  • Brooker, Charlie, Jones Annabel, and Jasop Arnopp. 2018. Inside Black Mirror. New York: Crown Archetype.
  • Connerton, Paul. 2008. “Seven Types of Forgetting.ˮ Memory Studies, vol. 1, no.1, pp. 60‒71.
  • Cook, Gareth. 2015. “The Book of Forgetting, interview with Douwe Draaisma.ˮ Scientific American. Last access: May 12, https://www.scientificamerican.com/article/the-book-of-forgetting/.
  • Draaisma, Douwe. 2015. Forgetting: Myths, Perils and Compensations. New Haven: Yale University Press.
  • Džouns, Stiven. 2001. Virtuelna kultura: identitet i komunikacija u kiber društvu, XX vek. Beograd: Kultura i obrazovanje.
  • Eichhorn, Kate .2019. The End of Forgetting: Growing Up with Social Media. London: Harvard University Press.
  • Hirst, William and Jeremy Yamashiro. 2018. “Social Aspects of Forgetting in Meade.ˮ M.L.; et al. (eds.), Collaborative Remembering: Theories, Research, and Applications, Oxford University Press, pp. 76‒99.
  • Stanford Encyclopedia of  Philosophy Archive. 2017. “Memoryˮ. https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/memory/.
  • Kourken, Michaelian and John Sutton .2017. “Memory”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.).
  • Laguna Mariscal Gabriel and  Monica Martinez Sariego. 2010. “Cuando la memoria es una condena: analisis narratologico de Funes el Memorioso de Borges.ˮ Philologica Canariensia, 16‒17, pp. 85‒110.
  • Margalit, Avishai. 2002. Ethics of Memory. Harvard University Press.
  • Mayer-Schönberger, Viktor. 2009. Delete: Virtue of Forgetting in the Digital Age, Princeton University Press.
  • Nietzche, Friedrich. 1980. On the Advantage and Disadvantage of History for Life Hacket Publishing Company.
  • Price, Jill and Bart Davis. 2008. The Woman Who Can’t Forget: The Extraordinary Story of Living with the Most Remarkable Memory Known to Science—A Memoir. Free Press.
  • Renan, Ernest. 1882. “Qu’est-ce qu’une nation?.ˮ  conférence faite en Sorbonne, le 11 mars 1882, https://archive.org/details/questcequunenat00renagoog.
  • Ricoeur, Paul 2004. Memory, History, Forgetting. The University of Chicago Press.
  • Rosen, Jeffrey. 2011. “The End of Forgetting.ˮ La Clé des Langues, Lyon. ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), septembre 2011. Consulté le 28/10/2020.  http://cle.ens-lyon.fr/anglais/civilisation/les-dossiers-transversaux/nouvelles-technologies/the-end-of-forgetting.
  • St. Аugustinus, (), Confessions, International Collectors Library. New York:  Garden City. Last access https://ia800301.us.archive.org/1/items/confessionsofsta00augu/confessionsofsta00augu.pdf.
  • Subotić, Milan. 2020. Napred u prošlost: studije o politici istorije u Poljskoj, Ukrajini i Rusiji. Beograd: Fabrika knjiga, Peščanik.
Српска политичка мисао 3/2021 3/2021 УДК 316.7:159.953.6 125-156