Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

CRNA GORA U EVROPSKOM RATU

Sažetak

Prikaz knjige: Lazar Rašović, Crna Gora u evropskom ratu, fototipsko izdanje, Izdavač „Mi­roslav“, Beograd, 2010.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1/2014 УДК 94(497.16)”1914/1918”(049.3) 225-230
ç