Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ЋИРИЛИЦА, ПРАВОСУЂЕ И СРПСКА ДРЖАВА

Сажетак

Укидање пресуде Горану Давидовићу наишло је на хорску осуду медија, иако је очигледно повређено његово право да комуницира (са судом) на свом матерњем језику и писму. Због тога је аутор анализирао друштвену збиљу у Србији и дошао до закључка да девијантност може бити и позитивна, те да је условљена културом и друштвеном структуром. У условима двоазбучја, односно протеривања ћирилице и наметања латинице, стварају се претпоставке за друштво без норми друштвену аномију. У осталом, у психологији и антропологији позната је чињеница да тзв. двоструко мишљење (а овде се оно одражава преко бесмисленог тврђења да српски народ располаже двама писмима) може да доведе до колизије и колебања у јасном мишљењу и понашању. То, другим речима, значи да је могуће очекивати повећану «девијантност» управо код припадника српског наро­да (иако се држава у којој се ово догађа зове Србија), јер није реално очекивати да укидање ћирилице која се сматра делом српског националног идентитета прође без отпора и културних и социјалних траума.

кључне речи:

Референце

  1. Група аутора: Общая социология, Учебное пособие, Инфра-М, Мо­сква, 2000.
  2. Група аутора: Социология, Учебное пособие для ВУЗов, «ТетраСистемс», Минск, 1998.
  3. Збиљић, Драгољуб: Издаја српског писма, Удар на Србе и српски језик, «Ћирилица», Нови Сад, 2005.
  4. Збиљић, Драгољуб: Ћирилица је једино службено писмо, Политика, Београд, 3. септембар 2009.
  5. Зиновјев, Александар: Запад, феномен западњаштва, Наш Дом, Београд, 2002.
  6. Милошевић, Зоран: О појму и теоријама политичке модернизације, Српска политичка мисао, бр. 3, Београд, 2008.
  7. Суботић, Драган: Социологија, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  8. Fromm, Erich: Zdravo društvo, «Naprijed», Zagreb, «Nolit», Beograd, 1986.
  9. Haralambos, Michel/ Holborn, Martin: Sociologija, teme in pogledi, DSZ, Ljubljana, 1999.
  10. http://www.b92.net/info/vesti/index. php?yyyy=2009&mm=08&dd=18&nav_id=376882&nav_category=16
  11. http://www.srbijanet.rs/vesti/hronika/26075-slucaj-davidovic-nalog-zacirilicu-dat-2008-presuda-izrecena-2007.html
периодика Политичка ревија 1/2010 УДК: 003.349:34(497.11) 345-354