Izaberi jezik:
Tema broja

AKTUELNO

ĆIRILICA, PRAVOSUĐE I SRPSKA DRŽAVA

Sažetak

Ukidanje presude Goranu Davidoviću naišlo je na horsku osudu medija, iako je očigledno povređeno njegovo pravo da komunicira (sa sudom) na svom maternjem jeziku i pismu. Zbog toga je autor analizirao društvenu zbilju u Srbiji i došao do zaključka da devijantnost može biti i pozitivna, te da je uslovljena kulturom i društvenom strukturom. U uslovima dvoazbučja, odnosno proterivanja ćirilice i nametanja latinice, stvaraju se pretpostavke za društvo bez normi društvenu anomiju. U ostalom, u psihologiji i antropologiji poznata je činjenica da tzv. dvostruko mišljenje (a ovde se ono odražava preko besmislenog tvrđenja da srpski narod raspolaže dvama pismima) može da dovede do kolizije i kolebanja u jasnom mišljenju i ponašanju. To, drugim rečima, znači da je moguće očekivati povećanu «devijantnost» upravo kod pripadnika srpskog naro­da (iako se država u kojoj se ovo događa zove Srbija), jer nije realno očekivati da ukidanje ćirilice koja se smatra delom srpskog nacionalnog identiteta prođe bez otpora i kulturnih i socijalnih trauma.

Ključne reči:

Reference

  1. Група аутора: Общая социология, Учебное пособие, Инфра-М, Мо­сква, 2000.
  2. Група аутора: Социология, Учебное пособие для ВУЗов, «ТетраСистемс», Минск, 1998.
  3. Збиљић, Драгољуб: Издаја српског писма, Удар на Србе и српски језик, «Ћирилица», Нови Сад, 2005.
  4. Збиљић, Драгољуб: Ћирилица је једино службено писмо, Политика, Београд, 3. септембар 2009.
  5. Зиновјев, Александар: Запад, феномен западњаштва, Наш Дом, Београд, 2002.
  6. Милошевић, Зоран: О појму и теоријама политичке модернизације, Српска политичка мисао, бр. 3, Београд, 2008.
  7. Суботић, Драган: Социологија, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  8. Fromm, Erich: Zdravo društvo, «Naprijed», Zagreb, «Nolit», Beograd, 1986.
  9. Haralambos, Michel/ Holborn, Martin: Sociologija, teme in pogledi, DSZ, Ljubljana, 1999.
  10. http://www.b92.net/info/vesti/index. php?yyyy=2009&mm=08&dd=18&nav_id=376882&nav_category=16
  11. http://www.srbijanet.rs/vesti/hronika/26075-slucaj-davidovic-nalog-zacirilicu-dat-2008-presuda-izrecena-2007.html
PERIODIKA Politička revija 1/2010 УДК: 003.349:34(497.11) 345-354
ç