Изабери језик:
Тема броја

ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНО ПРАВО

БУДУЋНОСТ КОНКОРДАТА У СВЕТЛУ ТЕНДЕНЦИЈА РАЗВОЈA МЕЂУНАРОДНОГ И ПРАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак

Циљ рада је да пружи елементе за процену у којој мери простор за примену конкордата, као особеног међународно-правног инструмента регулације односа државе и Римокатоличке цркве, може да буде очуван, сужен или проширен, с обзиром на кључне тенденције у развоју како међународног права, тако и права Европске уније. Као предуслов за испуњење наведеног циља, у раду је представљен појам конкордата, у његовој историјској и структурној димензији. Закључци су засновани на доктринарним, емпиријским и аргументима заснованим на функционалној пројекцији развоја међународног права и права Европске уније. У току 19-ог и посебно 20-ог века, практични и теоријски појам конкордата је еволуирао. Након Другог ватиканског сабора однос државе и цркве описује се као sana cooperatio међусобно независних и аутономних субјеката, са заједничким циљем пуног моралног и друштвеног развоја појединца. Предуслов таквог развоја су верска слобода појединца и цркве. У случају даље конституционализације међународног права применљивост конкордата не би требало да буде умањена. Уколико дође до обрнутог процеса, фрагментације, граница применљивости конкордата би било напуштање основних стандарда верске толеранције. У случају даљег јачања ЕУ као политичке заједнице, хришћанство ће бити признато као заједнички именитељ традиционалног идентитета народа који чине ЕУ, а улога религије у јавном животу осигурана. Механизми заштите основних слобода требало би да спрече појаву дискриминације, као и губитак лојалности припадника других деноминација и вера, као и атеиста.

кључне речи:

Референце

  1. Abdullah, Yasmin, “The Holy See at United Nations Conferences: State or Church?”, Columbia Law Review, Columbia University, New York, NY, 96/1996.
  2. Arangio-Ruiz, Gaetano, “On the nature of the international personality of the Holy See”, Revue Belge de Droit International, Bruylant, Bruxelles, 2/1996
  3. Araujo, Robert John, “The International Personality and Sovereignty of the Holy See”, Catholic University Law Review, The Catholic University of America, Washington, DC, 50/2000-2001.
  4. Barbato, Mariano, Kratochwil, Friedrich, “Habermas’ Notion of a Post-Secular Society. A Perspective from International Relations”, EUI Working Papers, European University Institute, Florence, MWP 25/2008.
  5. Bettwy, Samuel W., “United States – Vatican Recognition: Background and Issues”, Catholic Lawyer¸ John’s University, Queens, NY, 29/1984.
  6. Brière, Yves de la, “Recueil des cours”, Académie de Droit International de La Haye, La Haye, 60/1938.
  7. The Worlds of European Constitutionalism (eds. G. De Burca, J. H. H. Weiler), Cambridge University Press, Cambridge – New York, 2012.
  8. Giegerich, Thomas, “The Holy See, a Former Somalian Prime Minister, and a Confiscated Pisarro Painting: Recent US Case Law on Foreign Sovereign Immunity”, Immunities in the Age of Global Constitutionalism (eds. A. Peters et. al), Brill Nijhof, Leiden, 2014.
  9. “Green Paper – Equality and non-discrimination in an enlarged European Union (June 2004)”, National Secular Society, Internet, http://www.secularism.org.uk/32691.html,06.2015.
  10. “Declaration on Religious Freedom: Dignitatis Humanae on the Right of the Person and of Communities to Social and Civil Freedom in Matters Religious Promulgated by His Holiness Pope Paul VI on December 7, 1965”.
  11. European Constitutionalism Beyond Lisbon (eds. J. Wouters, L. Verhey, Ph. Kiiver), Intersentia, Antwerp – Oxford, 2009.
  12. „Закон о потврђивању споразума о сарадњи између Р. Србије и Свете Столице у области високог образовања“, Службени гласник Р. Србије – Међународни уговори, бр. 17/2014.
  13. International Law Between Universalism and Fragmentation (eds. Buffard et al.), Martinus Nijhof, Leiden – Boston 2008.
  14. Kirchenrecht-online, Internet, http://www.kirchenrecht-online.de, 15.06.2015.
  15. Codex Iuris Canonici, Can. 113, §1., Libreria Editrice Vaticana, Vaticano, 1983.
  16. Koskenniemi, Martti, “International Law: Between Fragmentation and Constitutionalism”, 27 Nov. 2006, Internet, http://www.helsinki.fi/eci/Publications/Koskenniemi/MCanberra-06c.pdf, 06.2015.
  17. Christiansen, Thomas, Reh, Christine, Constitutionalizing the European Union, Palgrave MacMillan, Basingstoke, 2009.
  18. Cumbo, Horace F., “The Holy See and International Law”, The International Law Quarterly, Cambridge University Press, Cambridge, 4/1948-1949.
  19. The Many Constitutions of Europe (eds. K. Tuori, S. Sankari), Ashgate, Farnham, 2010.
  20. Martens, Kurt, “The Position of the Holy See and Vatican City State in International Relations”, University of Detroit Mercy Law Review, University of Detroit, Detroit, MI, 83/2005-2006.
  21. McCrea, Ronan, Religion and the Public Order of the European Union, Oxford University Press, Oxford – New York, 2010.
  22. Minnerath, Roland, “The Position of the Catholic Church Regarding Concordats From a Doctrinal and Pragmatic Perspective”, Catholic University Law Review¸The Catholic University of America, Washington, DC, 47/1997-1998.
  23. Plöchl, Willibald M., “Reflections on the Nature and Status of Concordats”, The Jurist, The Catholic University of America, Washington, DC, 7/1947.
  24. Ragazzi, Maurizio, “Concordats Today: From the Second Vatican Council to John Paul II”, Journal of Markets & Morality, Grand Rapids, MI, 12/2009.
  25. Ракић, Бранко М., „Фрагментација међународног права и европско право – на Западу нешто ново“, Анали Правног факултета у Београду, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 1/2009.
  26. Robbers, Gerhard, Religion and Law in Germany, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2010.
  27. Ruthwell, Donald R., International Law, Cambridge University Press, New York, 2011.
  28. Ryngaert, Cedric, “The Legal Status of the Holy See”, Goettingen Journal of International Law, Göttingen Journal of International Law e.V., Göttingen, 3/2011.
  29. Sarlo, Paul, “Seated at the Right Hand: The Holy See as Permanent Observer to the United Nations and Its Long-Running Efficacy in That Capacity”, Holy Cross Journal of Law and Public Policy, College of the Holy Cross, Worcester, MA, 16/2012.
  30. Troper, Michel, “Sovereignty and Laȉcité”, Cardozo Law Review, Benjamin N. Cardozo School of Law, New York, NY, 30/2009.
  31. Supreme Court, Docket No. 09-1, Holy See v. John V. Doe (Case nos. 06-35563, 06-35587).
  32. Fantau, James, “Rethinking the Sovereign Status of the Holy See: Towards a Greater Equality of States and Greater Protection of Citizens in United States Courts”, Cardozo Journal of International and Comparative Law, Benjamin N. Cardozo School of Law, New York, NY 19/2011.
  33. Ferrari, Silvio, “The Emerging Pattern of Church and State in Western Europe: The Italian Model”, Brigham Young University Law Review, Brigham Young University, Provo, UT, 2/1995.
  34. Ferrari, Silvio, “The Fundamental Agreement Between the Holy See and Israel and the Convention Between States and the Church Since the Vatican II Council”, Catholic University Law Review, The Catholic University of America, Washington, DC, 47/1998.
  35. Formicola, Jo Renee, “U.S.-Vatican Relations: Toward a Post-Cold War Convergence?,” Journal of Church and State, Oxford University Press, Oxford, 38/1996.
  36. Fumagalli Carulli, Ombretta, “Concordats as Instruments for Implementing Freedom of Religion”, Pontifical Academy of Social Sciences Acta, The Pontifical Academy of Social Sciences, Vatican, 17/2012.
  37. Habermas, Jűrgen, “Notes on a post-secular society”, signandsight.com 18.06.2008, Internet, http://www.signandsight.com/features/1714.html,06.2015.
  38. Habermas, Jűrgen, The Divided West, Polity, Malden, MA, 2006.
  39. Hittinger, Russel, “Dignitatis Humanae, Religious Liberty, and Ecclesiastical Self-Government”, The George Washington Law Review, The George Washington University, Washington, DC, 68/1999-2000.
  40. Hollerbach, Alexander, “Concordats”, Religion Past and Present 2015, Internet, http://referenceworks.brillonline.com/entries/religion-past-and-present/concordats-COM_12092,06.2015.
  41. Јоhn V. Doe v. Holy See, F3.d, 2543, (9th 2009).
  42. Schilling, Theodor, “On the Constitutionalization of General International Law”, Jean Monnet Working Paper 06/05, New York University School of Law, New York, 2005.
периодика Српска политичка мисао 3/2015 УДК 272-662:34(4-672 EU) 71-90