Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIKA I SAVREMENO DRUŠTVO

BUDUĆNOST INSTITUCIONALIZMA – PROCESI I PROMENE U XXI VEKU

Sažetak

Osnovni cilj ovoga rada je da ukaže na nove pristupe u promatranju institucija i njihovoj aktuelnoj krizi, koja se razvija paralelno sa retrogradnim ekonomskim tendencijama. Rukovodeći se različitim hipotezama i metodama u izradi rada, autor pokušava da pruži neke modalitete za prevazilaženje trenutnih teškoća kroz pragmatičniji pristup institucionalnom inženjeringu. Ubrzanje istorijskih procesa, u velikoj meri onemogućuje izgradnju institucija na starim osnovama. Neoinstitucionalistička teorija pokušava da iznađe odgovore na ova pitanja, povratkom institucionalne analize u okrilje politikologije kao matične discipline. Autor analizom sadržaja relevantih teorijskih radova pokušava da razgraniči pojmove novog i starog instituciona­lizma i da pruži podelu pravaca u okviru potonjeg. Komparativna metoda se upotrebljava na više pri­mera, gde se vrednuju različite teorije novog insti­tucionalizma.

Ključne reči:

Reference

  1. Волерштајн, И, После либерализма, Службени гласник, 2005.
  2. Попер, Карл, Отворено друштво и његови непријатељи, Правни центар, 1998
  3. Jan-Erik Lane, Svante Ersson, The New Institutional Politics: Performan­ce and Outcomes, Routledge, 2002.
  4. De Tocqueville, Alexis, Democracy in America, Phillips Bradley edn. New York, 1955.
  5. Eisenstadt, N, S, “Institutional Patterns of Political Modernisation“, Ci­vilisations, No. 4, 1962.
  6. Eisenstadt, N, S, “Institutionalisation and Change“, American Socological Review, Ap. 1964
  7. Јовановић, Милан, Политичке институције у политичком систему Србије, Институт за политичке студије, 2008.
  8. Стојадиновић, Миша, “Србија пред изазовима“, Српска политичка мисао, 3/2009, Институт за политичке студије, 2009.
  9. Crozier, Huntington, Watanuki, Crisis of Democracy, Report on Governability to the Trileteral Commision, New York University Press, 1975.
  10. Caldor, M, Global Civil Society: An Answer to Wer, Cambridge: Polity Press, 2003.
  11. Keene, J, Global Civil Society?, Cambridge University Press, 2003.
  12. Бек, Улрих, Rizično društvo. U susret novoj moderni. Beograd, Filip Višnjić, 2001.
  13. Oxford Handook of Political Institutions, Oxford University Press, 2006.
PERIODIKA Politička revija 2/2010 УДК: 316.334.3”20” 49-64
ç