Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ

БУДУЋНОСТ ЕВРА

Сажетак

Солидарност која потиче из осећаја националне повезаности и која означава консензус сваке пореске уније, на нивоу целе Евро­пе не постоји. То је структурни разлог због кога ће евро произво­дите сукобе и спорове између различитих чланица Еропске уније. Заједничка камата и курсна листа никада неће одговарати свима. Људи ће на тај начин спознати да су њихове владе европским институцијма уступиле кључне политичке инструменте за повећање националног благостања и обезбеђење напретка. Због тога евро не може да преживи, иако може да проузрокује мноштво проблема и велике међународне конфликте, пре него што доживи свој крај.

кључне речи:

Референце

  1. Бунтующая Европа. Массовые беспорядки расползаются по ЕС, http://novopol.ru/text59669.html
  2. Вукчевић, Дејана: Србија и придруживање Европској унији, у зборнику: Србија политички и институционални изазови, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  3. Зиновјев, Александар: Запад, феномен западњаштва, Наш дом, Београд, 2002.
  4. Evrotitanik, ekonomski razlogi proti evru, Skupina Neutro, Ljubljana, 2001.
  5. Coughlan, Anthony: Temeljna kritična dejstva o Evropski uniji, Skupina NEU­TRO, Ljubljana, 1999.
  6. Милошевић, Зоран: Између Европске уније и савеза православних Словена, у зборнику: Јединство православних Словена, књ. 1, Филозофски факултет, Источно Сарајево, 2006.
  7. Милошевић, Зоран: Куповина државе, Есеји о страначкој корупцији, тржишту лојалности у медијима и евроскептицизму, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  8. Ovčina, Ismet: Političke stranke i demokratija, DES, Sarajevo, 2007.
  9. The Irisc Times, 9. 2001.
  10. Хефер, Сајмон: Еврофили против реалности: реалност ће победити, Нова српска политичка мисао, http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/evrofiliprotiv-realnosti-ce-pobediti/s…
периодика Српска политичка мисао 1/2009 УДК: 336.74 171-178