Изабери језик:
Тема броја

РАТОВИ, ВОЈНЕ УСТАНОВЕ И ОДНОСИ У НАЦИОНАЛНОМ ИСКУСТВУ

БРЕНДИРАЊЕ ДРЖАВЕ И ЗАШТО БИ СРБИЈА МОРАЛА ДА НАПРАВИ ПРОГРАМ СОПСТВЕНОГ БРЕНДИРАЊА

Сажетак

Рад се бави концептом брендирања државе као једним од најзначајнијих за развој истих, без обзира на почетни степен њиховог развоја. У уводном делу приказују се различити бенефити брендирања држава, као и основни кораци и концепти који се користе у овом процесу. У средишњем делу рада се анализира садашња, односно почетна позиција Србије која је таква зато што не постоји званична државна стратегија или политика која се овиме бави, а два покушаја, која су се десила још у другој половини претпрошле деценије, су се неславно завршили. Потом рад даје модел-предлог концепта за брендирање Србије, који у обзир узима свеукупно стање у нашој земљи, друштвене и политичке прилике, те проблеме организације комплексних концепата на државном нивоу. Рад закључује са премисом да се тај процес мора започети, колико год да је захтеван и компликован.

кључне речи:

Референце

  • Anholt Simon, „The media and national image“. Place Branding and Public  Diplomacy, 2009, 5: 169 – 179. doi: 10.1057/pb.2009.11
  • Anholt Simon, Competetive identity: the new brand management for nations, cities and Regions, 2007.
  • Anholt Simon, „Branding places and nations“ in Brands and Branding, Rita Clifton, John Simmons, 213-226. Profile Books Ltd: London, 2003.
  • Bolini Göran, Ståhlberg Per, „Mediating the Nation-State: Agency and the Media in  Nation-Branding Campaigns”.  International Journal of Communication, 2015, 9: 3065-3083.
  • Vranješ Marija,  Jovičić Dragoljub,  Gašević Dragana. 2014. „Brendiranje zemlje kao turističke destinacije – Studija slučaja: Srbija“, Ekonomija Teorija i Praksa, 2014, VII(4): 50-65.
  • Ijewere Anthony, „Branding of a Country and Nigerian Project“, International Journal of Research in Computer Application & Management, 2012, 2(6): 21-26.
  • Јовановић Милан, Бренд/Моћ, Art+Media, 2016, 11: 155-162.
  • Kaint Dinnie, Nation branding Concepts, Issues, Practice. Routlege, 2008.
  • Krstić Marija, „All Roads Lead to Guča: Modes of Representing Serbia and Serbs  during the Guča Trumpet Festival“, Etnoantropološki problemi, 2012, 7(2): 447-470.
  • Маринковић Владимир, „Модел управљања брендом у функцији заснивања дугорочних односа са потрошачима“. Докторска дисертација. Унивезитет у Београду: Факултет организационих наука, 2016.
  • Menon Sweta, Branding and Models of Branding, International Journal of Research  and Scientific Innovation, 2016, III(X): 47-53.
  • Moilanen Teemu, Rainisto Seppo, How to Brand Nations, Cities and Destinations A Planning Book for Place Branding. Palgrave Macmillan, 2009.
  • Mugo Mary, Misiani Peter, „Applying Anholt`s National Branding Model, The Case  of Kenya”, Business and Economics Journal, 2017, 8(4): 1-6. DOI:
   10.4172/2151-6219.100033.
  • Новчић Бранка, Штављанин Велимир „Брендирање нације: aнализа бренд идентитета Србије“,  Маркетинг 46(4):  263-276.
  • Перић Ненад, „Значај политичког лика државе у међународним односима“, у  Зборник: Србија: политички и институционални изазови, Момчило Суботић, Живојин Ђурић, Београд: Институт за политичке студије, 2008, 1333-1353.
  • Perić Nenad, „Branding the State and the Nation (The Case of The Republic of  Serbia)”, ТТЕМ, 2011, 6(2): 361-367.
  • Powell Аubrie, „Nation Branding and Queer Performance in the Eurovision Song  Contest: Austria and Serbia in the Last 20 years“, WMST, Fall, 2017,  1-17.
  • Sammut-Bonnici Tanya, Brand and Branding, Wiley Encyclopedia of Management,  edited by Professor Sir Cary Cooper, 2014.
  • Starčević Slađana,  „The Origin and Historical Development of Branding and Advertising in the Old Civilizations of Africa, Asia and Europe“. Marketing, 2015, 46 (3): 179-196.
  • Szondi Gyorgy, Public diplomacy and nation branding: conceptual similarities and differences, Discussion papers in Diplomacy, The Netherlands Institute of International Relations Clingendael: Hague, 2008.
  • Tinne Wahida, „Nation Branding: Beautiful Bangladesh”. Asian Business Review 2013,  2(1): 31-36.
  • Vranešević Tihomir, Perić Nenad, Marušić Tatjana, „Nation Brand Measurement – Important or Maybe Not“, u Brendiranje država i nacija: mogućnosti i implikacije, ur. Milijanka Ratković i Nenad Perić, 2020, 63-92. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo, Fakultet za telekomunikaciono inženjerstvo i Univezitet Union-Nikola Tesla.
  • Hakala Ulla, Lemmetyinen Arja, Kantola Satu-Paivi, “Country image as a nation-branding tool”, Marketing Intelligence & Planning, 2013, 31(5): 538-556.
  • Cvijanović Drago, Simić Nataša, Vukoti  Svetlana, “Creating a State Brand: A Brand and Branding Serbia”, Ekonomika 2018, 64: 43-54
  • Ying Fan, „Branding the nation: What is being branded?“. Journal of Vacation Marketing, 2006, 12(1): 5-14
периодика Национални интерес 2/2022 2/2022 УДК 321.01(497.11):339.139 69-85