Izaberi jezik:
Tema broja

NAUČNA KRITIKA, POLEMIKA I OSVRTI

BOSNA IBER ALLES – DIJALOG RAZNOMIŠLJENIKA

Sažetak

Prikaz knjige: Mitar Miljanović, Bosna iber alles – dijalog raznomišljenika, IPS, Beograd, 2009.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 4/2009 УДК: 323.1(497.6)(049.3) 377-382
ç